In company trainingen voor zorgprofessionals

Ééndaagse trainingen ‘Praten over seksueel misbruik’

Praten over seksueel misbruik, hoe doe je dat? Aan de orde komen:

  •  Hoe herken je seksueel misbruik?
  • Hoe ga je om met een vermoeden van seksueel misbruik?
  • Hoe kom je in gesprek over wat je weet of vermoed?
  • Hoe doorbreek je de stilte rondom seksueel misbruik?

De training gaat uit van actuele casuïstiek én eigen ervaring van de trainster en deelnemers.

Intensieve trainingen: 5 dagdelen

‘Het bespreekbaar maken van seksualiteit en seksueel misbruik’

Seksualiteit is een rijk geschakeerd terrein, waarbij de mogelijkheden eindeloos zijn. Wat is acceptabel en normaal en waar gaat iemand over een grens? En wie bepaalt dat? Natuurlijk is er de wet die over bepaalde zaken heel uitgesproken is, maar er zijn ook enorme grijze gebieden. Wat vinden we bijvoorbeeld van:

  • (psychiatrische) cliënten die onderling seksuele diensten uitwisselen
  • Jongeren (beneden de 16) die seksueel experimenteren
  • De combinatie seksualiteit en kwetsbare doelgroepen

De meningen over deze dilemma’s zijn net zo rijk geschakeerd als de mogelijkheden. Hoe speelt jouw oordeel over deze en andere zaken door in jouw werk als hulpverlener? Waar ligt jouw verantwoordelijkheid? Hoe maak je dit soort thema’s bespreekbaar. Moet je dat wel willen als hulpverlener?

Wat leer je in deze trainingen?

Aan de hand van casuïstiek en persoonlijke ervaring gaan we aan de slag met de thema’s seksueel misbruik, seksualiteit, grenzen en hulpverlening. Je leert praten over seksueel misbruik en hoe je daarin de balans kunt vinden tussen oordelen en normatief zijn enerzijds en de persoonlijke vrijheid van mensen anderzijds. De trainingen gaan in op je persoonlijke standpunt, de problemen die mensen ervaren en hoe je vanuit je professionele achtergrond kunt ingaan op problemen en signalen die je waarneemt.