Jeugdzorg en seksueel misbruik. Gemengde leefgroepen, ja of nee?

Jeugdzorg en seksueel misbruik. Gemengde leefgroepen, ja of nee?

voorkant jeugdzorg boekDe richtlijn van het ministerie over gemengde leefgroepen is dat gemengde leefgroepen de voorkeur genieten, ook als het gaat om seksueel misbruikte kinderen en jongeren. Het argumenten hiervoor is dat de meisjes hierdoor weerbaarder worden, zodat ze niet in hun oude gedrag vervallen.

Het boek ‘Jeugdzorg en seksueel misbruik’ biedt een alternatief voor deze richtlijn. Inhoudelijke argumenten over wat er speelt bij kinderen en jongeren die seksueel misbruikt zijn en over welke kennis en vaardigheden de groepsleiding zou moeten beschikken om deze kwetsbare jongeren goed te kunnen begeleiden. Over waaróm het beter is om een seksueel misbruikt kind niet standaard op een gemengde groep te plaatsen. Het boek pleit voor herkenning, erkenning en passende antwoorden op de problematiek van seksueel kindermisbruik bij plaatsing in de jeugdzorg.

achterflap cover jeugdzorg-2Geen anti-jeugdzorg boek

Jeugdzorg en seksueel misbruik staan op gespannen voet, sinds de uitkomsten van het onderzoek van commissie Samson. Maar ondanks dat het boek de vinger op zere plekken binnen de jeugdzorg legt, is het boek geen ‘jeugdzorg-bashing’. Het zoekt naar antwoorden die beter tegemoet komen aan de noden van jongeren die in het huidige systeem gehertraumatiseerd raken.

Jeugdzorgwerkers zullen er dan ook de basiskennis in vinden, die ze nodig hebben om vakkundig te handelen. Om het seksueel misbruikte kind te begrijpen binnen de context van het seksueel misbruik. Beleidsmakers en managers binnen de jeugdzorg zullen er argumenten vinden om van het huidige beleid en de richtlijnen af te wijken in het belang van de kinderen en jongeren die zij onder hun hoede hebben.

Bestel het boek nu voor € 10,30. Verzendkosten € 4,00 (naar België € 6,00)

Alle bestellingen worden zo snel mogelijk op de post gedaan. Wil je een gesigneerd exemplaar? Geef dat even aan en vermeldt daarbij welke naam je er in wilt hebben. Alle boeken worden in een neutrale, ondoorzichtige envelop verstuurd.

Klik op de button – Betaal makkelijk en veilig via je eigen bank – Vul na betaling je adresgegevens in! 

Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij. verkoopbutton