Training voor zorgprofessionals

Verdiepingstraining

Mijn boek is inmiddels binnen bij het HBO als het gaat om de minor seksueel of huiselijk geweld. In de twee grootste steden van Nederland, in Rotterdam én Amsterdam is Helen van seksueel misbruik verplichte literatuur. Een super resultaat van mijn gelobby, maar vooral natuurlijk een erkenning van de kwaliteit van het boek. Ik ben dan ook heel trots op deze ontwikkeling. Maar stilstaan is mijn aard niet.

Een training omgaan met seksueel misbruik

Ik heb een verdiepingstraining ontwikkeld, speciaal voor professionals. De titel is ‘omgaan met seksueel misbruik’ maar het omvat veel meer. Signalering, praten over seksualiteit, daderprofiel, herhalingsdwang, afweermechanismen: te veel om op te noemen. Stof genoeg, maar de belangrijkste vaardigheid is communiceren over seksualiteit en seksueel misbruik. De schaamte voorbij!

Mijn ideeën bij de training

Naast kennisoverdracht gaan we in de training kijken wat er voor nodig is om je eigen oordeel op te schorten, zodat de ander vrij is om alles te vertellen wat er in hem of haar leeft. Luisteren zonder oordeel, vanuit een open en nieuwsgierige houding. Maar ook confronteren, het gesprek wél aangaan, ook als dat moeilijk is. Open zijn over wat er in jou gebeurt. Je eigen grenzen in de gaten houden. Ook als hulpverlener moet je alert zijn op je eigen veiligheid en grenzen. Daarmee geef je gelijk ook een voorbeeld.

Jouw innerlijke reactie op seksueel misbruik

We gaan ook je eigen socialisatie erbij betrekken, omgaan met hoe je zelf reageert. Waar raakt het je in jouw machteloosheid? Waar wordt jouw wereldbeeld geschokt? Wat doe je als expliciete verhalen je opwinden? Wat doe je als je het niet gelooft? Alles wat er in je is, elke reactie die je hebt op het verhaal van de ander, heeft een plaats nodig, heeft het nodig om erkend te worden. Ook je donkere kanten.

Ik heb er heel veel zin in. Jij ook? Kijk dan op ivonnemeeuwsen.nl voor details

Praten over seksueel misbruik verplichte vaardigheid in jeugdzorg

Doorbreken van het taboe rondom seksueel misbruik

In het kwaliteitskader ‘Voorkomen van seksueel misbruik in de jeugdzorg’ en het rapport Samsom en Deetman komt naar voren, hoe schokkend vaak seksueel misbruik niet gesignaleerd wordt. De oplossing die in het kwaliteitskader verplichtend wordt ingesteld, is het trainen van vaardigheden in het praten over seksualiteit, voor werkers in de jeugdzorg.

Verbazing over de huidige gang van zaken

Mensen die nooit met jeugdzorg te maken hebben gehad, reageren vaak verbaasd op het feit dat er in jeugdzorginstellingen niet of weinig over seksualiteit gepraat wordt. Ik herinner me ook dat ik verrast was, toen ik daar te werken kwam, hoe weinig bespreekbaar het in werkelijkheid was.

Niet dat het niet speelde in de groep …

En dat terwijl we te maken hadden met gekwetste jongeren, 16/17 jarigen die aan het experimenteren waren met seks. Die in gemengde groepen woonden. Die soms (vaak) seksueel misbruik en geweld hadden meegemaakt. Juist met deze groep is het van groot belang dat er over seksualiteit gepraat wordt. Al was het alleen maar, omdat als jouw eigen grenzen stelselmatig overschreden zijn, je niet vanzelfsprekend leert waar de grenzen van jezelf en anderen lopen.

Laat de jongeren niet in de steek

Door het taboe laten we kinderen, jongeren in hun eentje worstelen met het seksueel misbruik dat hen overkomt. Door er niet open over te praten, houden we het seksueel misbruik in stand. Leer hoe je uit kunt reiken naar een kind, zelfs als de muur van afweer je terug doet deinzen. Achter die muur zit een bang kind en die hoort je. Ook als jij daar niets van merkt, hoort ze je.

Praten over seksueel misbruik voor zorgprofessionals

Ik heb een boodschap aan de zorgprofessionals van vandaag en morgen. Inmiddels is de politiek het met me eens: Je kunt niet werken met ‘probleemjongeren’ zonder seksualiteit bespreekbaar te hebben. Ik heb heel veel zin in de gastlessen die ik op diverse hogescholen straks ga geven.

Inhaalslag voor zorgprofessionals

Naast de studenten van nu zal er een inhaalslag gemaakt moeten worden door de mensen die nu al werkzaam zijn in de Jeugdzorg. Mijn collega’s van voorheen, voor wie het bespreekbaar maken van seksualiteit zeker niet vanzelfsprekend was (uitzonderingen daargelaten). Voor deze groep ben ik een training aan het ontwikkelen. Een leuke en zinvolle klus waar ik graag mijn tanden in zet.

Update:

Inmiddels loopt de eerste verdiepingstraining en staat er één gepland voor januari 2019. Lees hier meer over het programma.