Familie perikelen: als contact niet vanzelfsprekend is

Als je geen contact meer hebt met je familie

Familie is je basis. Als je geen contact meer hebt met je familie, slaat dat een groot gat in je leven. Een gat dat niet zo gemakkelijk te vullen is. Seksueel misbruik bespreekbaar maken binnen je familie maakt dat iedereen zich er toe moet verhouden. Dat word je niet altijd in dank afgenomen. Soms keert een familie zich als een blok tegen het slachtoffer.

Je bent niet de enige

Hoewel er geen onderzoek naar is gedaan, kan ik je zeggen dat je niet de enige bent die geen, of geen positieve, band heeft met zijn of haar familie. Maar al te vaak laat familie juist het slachtoffer in de steek. Ontkenning is ook voor omstanders een overlevingsmechanisme. In sommige familiesystemen heerst de opvatting dat je ten allen tijden moet voorkomen dat de ‘vuile was’ naar buiten komt. Dat het slachtoffer hierbij in de kou komt te staan, wordt daaraan ondergeschikt gemaakt.

De schuldenlast

Wanneer seksueel misbruik binnen een gezinssysteem plaatsvindt, wordt de schuld door het hele gezinssysteem ervaren. Omdat die schuld moeilijk te dragen is, wordt die schuldenlast maar al te vaak verlegd. Helaas komt deze vaak op de schouders van het slachtoffer dat de stilte doorbreekt. In plaats van hen te erkennen en steunen, worden zij verlaten en verguisd, vanwege het feit dat ze praten over het onzegbare.

Mijn ervaring met familiereacties

Ondanks het feit dat de dader in mijn geval van buiten het gezinssysteem kwam, heeft iedereen uit mijn gezin het moeilijk gehad. In de tijd dat ik begon met hierover te praten, was me dat niet duidelijk. Ik was gewoon op zoek naar steun en erkenning. Gelukkig was die er in mijn geval ook, al vond ik die vooral buiten het gezin. Mijn gezinsleden hebben elk individueel hun eigen proces moeten doorlopen.

Ieder draagt zijn eigen schuld

Ik ben inmiddels geheeld en kan als het ware als vanuit een helikopter naar de situatie kijken. Ik zie dan de ‘vreemde’ reacties van mijn gezinsleden en ik zie hoe hun schuldgevoelens daarin doorklinken. Dat maakt dat ik er niet meer vanuit mijn eigen pijn op hoef te reageren.

Mijn moeder

Ik heb in mijn eerste boek verteld hoe mijn moeder reageerde en hoeveel goed me dat heeft gedaan. Toch is daarmee het verhaal niet af. De eerste keer dat ik haar over het seksueel misbruik vertelde, stond ik nog aan het begin van therapie en het heeft me een aantal jaren gekost voordat ik daar doorheen was. Zware jaren. Jaren waarin ik geen actieve steun van mijn moeder heb gehad.

Ik kon haar ook niet steunen

Jaren ook waarin mijn moeder geen steun heeft gehad van mij. Wij beiden waren we niet bij machte om dat te veranderen. Ik heb later gehoord dat zij hulp heeft gevonden bij haar zus, mijn tante, die gelukkig heel goed in staat was om haar aan te horen en te steunen. Ik heb mijn heil bij therapie en vrienden gezocht.

De schuldgevoelens van mijn moeder

Pas nadat ik op televisie was geweest, bij ‘Achter de voordeur‘ hoorde ik dat mijn moeder al haar vriendinnen had gezegd dat ze moesten kijken, omdat ze trots was op mij. Iets in mij ontdooide, iets waarvan ik niet eens wist dat het bevroren was: de liefde voor mijn moeder. Wat ik van mijn tante hoor, is dat mijn moeder zich heel schuldig en verdrietig heeft gevoeld.

Mijn moeder

Voor het eerst konden we het er samen over hebben. Over de tijd dat het seksueel misbruik speelde. Over de brutaliteit van de dader en hoe hij ook haar ingepalmd had. Over hoe mijn vader (die overleed toen ik 14 was) hem altijd de ‘luchtfietser’ noemde. Ze kon zeggen hoe schuldig ze zich had gevoeld en dat ze het niet had gezien. Dat ze wel het idee had dat er ‘iets’ niet helemaal klopte, maar dat er in die tijd helemaal niets over seksueel misbruik bekend was. En ik kon er naar luisteren.

Ik heb geluk gehad

Ik werk lang genoeg als coach met seksueel misbruikte klanten, om te weten dat ik enorm geluk heb gehad. Helaas komt het doemscenario van het verbreken van alle familiebanden ook voor. Dat is een heftig scenario dat in feite een extra trauma oplevert. Of voorwaardelijk contact, je mag er zijn, maar dan zonder je verhaal, zonder erkenning. Ook dat slaat diepe wonden.

Het begeleiden van de onthulling

Als coach zie ik dat veel verdriet en pijn voorkomen kan worden door de onthulling naar de familie goed voor te bereiden. Door alle scenario’s te bekijken en waar mogelijk ook te zorgen dat er goede opvang komt voor je familie.

Groepsaanbod Rineke van Setten, dramatherapeute

Het 8 maanden Traject: Krachtig verder na seksueel misbruik


Het Aanbod

Het Halfjaar Traject in een nieuw jasje. Je kan je nu opgeven voor het 8 maanden Traject lotgenoten: Krachtig verder na seksueel misbruik.

Een 8 maanden traject waarin DE KEY thema’s na seksueel misbruik terug komen. Het is een plek om te delen op een bijzondere wijze: door te verbeelden waar geen woorden voor zijn en te werken met het lichaam. Er worden verschillende therapeutische methodieken ingezet, om jouw verhaal en perspectief van verschillende kanten te belichten. Samen sta je sterk en kom je verder. Leer te bewegen in de instabiliteit van het leven en (her)ontdek jouw verhaal, jouw kracht, jouw dromen!

Inhoud

 • Vragenlijst met een individuele sessie of skype contact vooraf
 • EBOOK: 7 essentiële tips over herstel na seksueel misbruik
 • 6 lotgenotendagen met verschillende thema’s en methodieken
 • Online programma met ondersteunende opdrachten en reflectiedocumenten
 • Facebook Community met interessante filmpjes en artikelen
 •  Eindstuk met uitnodiging van partners en betrokkenen

“De kracht van het 8 maanden traject is een periode samen op te lopen, de herkenning en bemoediging van elkaar. Door in een kleine groep te werken is er naast het groepsproces ook voldoende individuele ruimte. Door gebruik te maken van verschillende methodieken worden nieuwe verdiepende ervaringen opgedaan.”

Thema’s

 • Jouw Verhaal
 • Steunbronnen
 • Humor en plezier
 • Vastzittende emoties
 • Dissociatie en stabilisatie
 • Een woord aan de dader
 • In contact met je lichaam
 • Initimiteit en Seksualiteit
 • Rouw na seksueel misbruik
 • Omgang met (familie) relaties
 • Een plek in de maatschappij
 • De instabiliteit van het leven
 • Jouw Kracht, Jouw Dromen

Methodieken

 • Dramatherapie
 • Schaduwtheater
 • Pessotherapie
 • Narratieve therapie
 • Rouw en Verlies begeleiding
 • Developmental Transformations
 • Psychodramatechnieken
 • Beeldend werk
 • After Life

Op deze wijze kan je kennismaken met verschillende methodieken en neem je aan het einde van het 8 maanden traject iets tastbaars mee naar huis in de vorm van een eindstuk.

Door wie

Rineke van Setten

Rineke is Dramatherapeut, Developmental Transformations practitioner en Pessotherapeut(i.o.). Zelf is ze ervaringsdeskundig op het gebied van seksueel en huiselijk geweld, rouw en verlies. In 2014 heeft Rineke onderzoek gedaan naar de inzet van dramatherapie na seksueel misbruik en in 2017 is ze opdrachtgever voor vervolgonderzoek geweest. Verder is ze in 2016 en 2017 voor verdiepende training naar het PTSD center in Amerika geweest. Rineke werkt in haar eigen praktijk Belief en Beleef en bij 1NP in de Basis en Specialistische GGZ. Ze zet zich in voor verbetering in de traumahulpverlening waaronder specifiek seksueel misbruik, van daaruit is het traject: Krachtig verder na seksueel misbruik als initiatief ontstaan.

In het 8 maanden traject zal een dramatherapeut i.o. als co-therapeut in de begeleiding ondersteunen.

Ervaringen van eerdere deelneemsters

“Dit traject droeg bij aan het nog meer heel worden van mijn hart. Er was  herkenning en erkenning. Tijdens dit traject geen ‘moeten’, maar ontmoeten. Welteverstaan bijzondere ontmoetingen: kwetsbaar, krachtig en kleurrijk.”

“De meest diepe schaamte overwon ik in contact met lotgenoten. Dat je niet hoeft uit te leggen of te verantwoorden, maar dat ik er mocht zijn met alles wat er was. Met name de meer indirecte werkvormen zoals DVT hebben me geholpen meer contact met mezelf en de ander te krijgen. Welke emoties, behoeften, fantasieën, verlangens ervaar ik en hoe maak ik daar ruimte voor?”

“Mede door het traject ben ik mijn 4 jarige ik gaan herkennen, gaan omhelzen en gaan troosten. Ik kies stapje voor stapje voor mezelf. Wat anderen ervan vinden, is voor mij minder relevant. Het seksueel misbruik ben ik nog volop aan het verwerken.”

“Bijzondere ontmoetingen op een pad vol verwarrende kruispunten, boeiende wegwijzers en houvast in oefenen met kwetsbaarheid ondersteund door het enthousiasme en het warme welkom zorgen ervoor dat het traject zijn naam meer dan waardig is. Krachtig verder vol geloof in jezelf!!!”

Meer informatie

Het 8 maanden Traject start 13 oktober 2018, klik op onderstaande link voor meer informatie: Het 8 maanden Traject: Krachtig verder na seksueel misbruik.

Meld je aan via de website: www.beliefenbeleef.nl of mail naar info@beliefenbeleef.nl