Leer je kind huilen

Leer kinderen huilen en nee zeggen

Uit een onderzoek onder daders van november 2013, kwam naar voren dat veroordeelde misbruikers aangeven dat als kinderen hadden gehuild of nee hadden gezegd, zij het misbruik gestaakt zouden hebben. Het onderzoek is gevoerd onder 47 veroordeelde criminelen die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Alleen al de keuze van die populatie is voldoende om vraagtekens te zetten bij de breedte van de conclusies die aan dit onderzoek gekoppeld mogen worden.

Geen slecht advies

Het advies om kinderen te leren huilen en nee zeggen, is niet verkeerd, laat ik dat voorop stellen. Het lijkt me een goede zaak om kinderen het contact met hun eigen emoties en grenzen te laten behouden. Ik heb naast nee zeggen en huilen, nog wel een paar andere adviezen voor ouders om hun kinderen te leren/niet af te leren.

Seksueel misbruik voorkomen?

De suggestie dat huilen en nee zeggen in veel gevallen seksueel misbruik kan voorkomen, vind ik op zijn zachts gezegd discutabel. De groep veroordeelde criminelen is zo klein en zo weinig representatief voor de ‘gemiddelde’ dader, dat deze conclusie in elk geval meer onderzoek vergt.

Wie zijn die veroordeelde misbruikers?

Het blijft bij seksueel misbruik bijzonder moeilijk om tot een sluitende bewijsvoering en tot een veroordeling te komen. Gevallen waar dat bij lukt, zijn doorgaans:

  • daders waarbij er een aanklacht ligt van meerdere slachtoffers, die steunbewijs voor elkaar verlenen
  • daders waarvan fysieke ‘sporen’ gevonden zijn
  • daders die herkenbaar op foto’s/films van het misbruik staan

Meerdere slachtoffers

De zogenaamde ‘veelplegers’ lopen tegen de lamp als kinderen onderling gaan praten. Om dat risico af te dekken laten daders de kinderen onderling meestal niet kennismaken. Bovendien zit er een ‘catch 22’ in de manier waarop bewijsvorming plaatsvindt. Als twee slachtoffers samen gepraat hebben over het misbruik, wordt hun geloofwaardigheid in de rechtszaal in twijfel getrokken.

Fysieke sporen

Het vinden van fysieke sporen die eenduidig vaststellen dat er seksueel misbrik heeft plaatsgevonden, veronderstelt dat de aangifte/melding binnen een week na het seksueel misbruik plaatsvindt. Douchen en schrobben wissen sporen uit. We weten ook uit onderzoek dat slachtoffers dat nou juist gaan doen in een poging om het misbruik van zich af te wassen. Uit ander onderzoek weten we dat er gemiddeld 12 jaar overheen gaat, voordat het slachtoffer naar buiten komt met zijn of haar verhaal.

Films en foto’s

Lang niet alle daders maken foto’s en films, maar zij die dit wél doen zijn vaak de gehaaide criminelen die dit beeldmateriaal verhandelen. Deze harde jongens passen wel op dat ze zelf niet herkenbaar in beeld komen. Wat vaker voorkomt is dat beeldmateriaal het verhaal van een kind ondersteunt. Het meestal de kopers van dit soort kinderporno die tegen de lamp lopen en veroordeeld worden.

De thuismisbruiker

De groep die verantwoordelijk is voor ruim 50 % van het gepleegde misbruik zijn directe familieleden die in huiselijke kring één of meerdere kinderen misbruikt. Nog eens ruim 30 % van de plegers zijn zogeheten ‘vertrouwde volwassenen’. De huisvriend, de babysitter, de coach of leraar, de dirigent van het kinderkoor: de mensen waar jij jouw kind naar toe brengt elke zaterdag.

Incest komt zelden voor de rechter

In gevallen van incest komt het zelden tot een aanklacht. Je wordt doorgaans niet gewaarschuwd voor bekenden. En hoe weet je als kind wanneer iemand te ver gaat? Was dat wel echt een hand op je borst? Was dat echt een bobbel in zijn broek? Heb ik het niet zelf uitgelokt?

Een kind is beïnvloedbaar. Daar maakt de dader misbruik van

Een kind vertrouwt de dader. De gemiddelde misbruiker gebruikt geen geweld, die gebruikt overreding. Die palmt het kind in. Met aandacht, met kadootjes, met het speciale gevoel dat je ‘al zo groot bent’. Met precies datgene wat het kind hard nodig heeft. Pas als het kind op die manier voorbereid is, komt de seks om de hoek kijken ‘Ons geheimpje’.

Huilen en nee zeggen?

Wanneer de seksualiteit zijn intrede doet, is het kind vooral in de war. Sommige kinderen zijn erg jong wanneer het misbruik begint, dan heeft het kind niet eens door wat er precies gebeurt, heeft er geen woorden voor.  Soms voelt het kind diep van binnen wel dat het niet oké is wat er gebeurt, maar het wil wél die snoepjes. Het wil wél die aandacht. Het kind wil wél bijzonder en groot gevonden worden. Soms wordt de verwarring extra groot, omdat het lichaam wél meewerkt. De misbruiker is dan degene die het kind vertelt: ‘Zie je wel, je vindt het fijn.’

  • Het kind gelooft
  • Het kind vertrouwt
  • Want in de wereld van kinderen, zijn de volwassenen de baas

Hoe kun je nee zeggen als je in de war bent?

De verwachting dat een kind in zo’n situatie nee zegt, is onrealistisch. Het overheersende gevoel is verwarring. In die verwarring gaat een kind misschien wel huilen, maar zoekt ook troost bij de misbruiker, zeker als het een van de ouders is. Een kind weet niet beter.

Hoe kun je kinderen hier op voorbereiden?

Waar je kinderen maar beter van te voren op kunt voorbereiden, is dat je in de war kunt raken als iemand aan bepaalde lichaamsdelen zit. Dat je soms niet weet of dat oké is of niet. En dat je daar altijd met mama of papa over kan praten. Ook als degene die het met je doet, zegt dat je er niet over moet praten. Júíst als degene die het met je doet, zegt dat je er niet over moet praten.

Leer je kind dat het altijd bij je mag komen

Wees de misbruiker voor en leer je kinderen dat ze met alles, ook rare dingen, ook dingen waarvan ze denken dat je boos zult worden, bij je kunnen komen. Dat mama of papa dan misschien wel even boos zullen worden, maar altijd blij zijn dat je het komt vertellen. Zeg dat je van het kind zult blijven houden.

Leer je kind dat zijn/haar lichaam van hem/haar is

Dat het lichaam van het kind is, lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet. Nog steeds zie ik het om me heen gebeuren: ‘Geef oma eens een kusje’, als oma op bezoek komt. Het kind heeft daar helemaal geen zin in: ‘Doe niet zo raar’ zegt de ouder. De les is: je hebt geen recht om hierin jouw eigen keuzes te bepalen. Een les waar een misbruiker gretig misbruik van zal maken.

Sta op voor je kind.

Oma gaat misschien protesteren als je het anders doet. Als je zegt: ‘Als hij of zij dat niet wil dan hoeft het niet.’  Want wie heeft bepaald dat het kind altijd maar klaar moet staan om te voldoen aan de verwachtingen van de volwassene. Wat leer je een kind over zelfbeschikkingsrecht als je het niet beschermt tegen de eisen van volwassenen?

Leer je kind dat bepaalde zones niet oké zijn om aan te raken

Dit is een duidelijke boodschap: alles wat onder de bikini of zwembroek zit is privé. Het is nooit oké dat iemand daar zomaar aankomt. Dat mag het kind zelf niet bij een ander doen en dat mag niemand bij het kind doen. Wanneer dat toch gebeurt, is het belangrijk dat het kind dat altijd komt melden. Het hoeft niet te zijn dat er dan iets naars aan de hand is. Dat het kind in zijn broek heeft geplast en de juf op school heeft hem/haar gewassen. Dan kun je, op het moment dat het kind dat komt vertellen, zeggen: dat was oké.

En wat als er een grens overschreden wordt?

Als er een grens overgegaan is door een ander heb je iets uit te zoeken. Is het een ernstig vergrijp? Hoe alarmerend is het? Gaat het om kinderen onderling dan kun je met behulp van het vlaggensysteem kijken of het om ernstig afwijkend gedrag gaat. Is dat het geval, dan is hulp van buitenaf veelal noodzakelijk. In andere gevallen is er met een waarschuwing en met in de gaten houden of de waarschuwing serieus genomen wordt al veel op te lossen.

Geen paniek zaaien, maar wel ingrijpen

Als er een volwassene bij betrokken is, dan is het feit dat je kind dit vertelt, in principe hét moment om in actie te komen. Zorg in elk geval dat het misbruik stopt. Bescherm je kind. Voor meer tips kijk op ‘de 5-b’s als je kind seksueel misbruikt is

Ervaringsdeskundige hulpverlener, kom uit de kast!

Een oproep aan ervaringsdeskundige hulpverleners: Kom uit de kast!

Tijdens de lancering van mijn eerste boek kwam ze op mij af. Een jeugdzorgmedewerker die al jaren werkt met jongeren. Maar al te vaak zijn deze jongeren uit huis geplaatst vanwege seksueel misbruik. Ze vertelt mij dat zij ook seksueel misbruikt is, maar dat ze dit niet aan haar collega’s durft te vertellen.

“Als ervaringsdeskundige wordt je niet serieus genomen”

Ik hoor het vaker. Allerlei zorgprofessionals, begeleiders, hulpverleners die werken met misbruikte kinderen, zijn bang zijn om hun collega’s te vertellen dat ze zelf ervaringsdeskundig zijn. Ze zijn bang dat ze niet meer serieus genomen worden of zelfs ontslagen zullen worden. Alsof je deskundigheid als hoog opgeleide professional er dan niet meer toe doet.

De meerwaarde van ervaringskennis

Hoog opgeleide professionele hulpverleners die seksueel misbruikt zijn hebben een meerwaarde die niet te onderschatten is. Als zij die meerwaarde kunnen inbrengen zal de zorg daar wel bij varen. Want als ervaringsdeskundige hoor je meer, zie je meer, ben je je meer bewust van signalen, ook de ‘negatieve’ signalen. De dingen waar juist níet over gesproken wordt. Als professioneel hulpverlener kun je bovendien die signalen beter duiden dan iemand die alleen maar ervaringskennis heeft.

Ervaringsdeskundige professionals

 

Kom uit de kast. Laat je collega’s weten dat jij eerste hands kennis hebt van seksueel misbruik. Presenteer deze kennis als een meerwaarde. Ja, dat is kwetsbaar en ja, daar wordt niet altijd even goed op gereageerd. Maar ja, dat is precies wat jouw klanten ook overkomt als zij met hun verhaal naar buiten komen en ook daar kun je het over hebben met elkaar. Het is belangrijk want naast de meerwaarde is het er niet over praten een levensgroot risico.

Te weinig rugdekking

Elke hulpverlener heeft intervisie nodig, zeker als ze met seksueel misbruikte klanten te maken hebben. ‘Zie ik dit goed’ is een intervisievraag. Maar ook ‘Het raakt me, kun je mij even opvangen’ is een intervisievraag. Intervisie is je rugdekking en als jij niet uit de kast bent over jouw verleden van seksueel misbruik, wordt het lastig om die laatste vraag in te brengen. Doe dat lang genoeg en je gaat onderuit.

(on)Veilige organisaties

Dat brengt me terug bij de jeugdzorgmedewerker van de eerste alinea. Zij durft het niet te zeggen tegen haar collega’s. Dat betekent dat er een onveilige sfeer is in de organisatie. Het is namelijk niet dat ze er niet over kan praten, ze sprak er immers met mij over? Een onveilige organisatie is ook voor de cliënten geen prettige plek om te zijn. Voor hulp aan seksueel misbruikte klanten is openheid en veiligheid een voorwaarde.

 

Basiskennis voor elke hulpverlener

Hoe werk je aan openheid, veiligheid en lever je trauma-geïnformeerde zorg, ook aan jongeren? Het begint met voldoende kennis over seksueel misbruik. In mijn boek kun je de basiskennis vinden die elke hulpverlener zou moeten hebben over seksueel misbruik.

Hier te koop!

Werken aan veiligheid en openheid

Het is van belang om binnen de organisatie te werken aan de bespreekbaarheid van seksueel misbruik. Om het onderwerp regelmatig te agenderen en helder te focussen op de langetermijneffecten van seksueel misbruik en hoe die spelen bij jullie op de werkvloer. Daartoe verzorg ik interactieve trainingen en lezingen, toegespitst op de werksituatie bij jullie.

Boek hier een interactieve lezing of training

Kinderen veilig

#Metoo en shaming

De actie van #metoo en vooral het ‘naming en shaming’ dat er mee gepaard gaat, heeft als onbedoelde bijeffect dat de aandacht afgeleid wordt van de werkelijkheid van seksueel kindermisbruik. Een werkelijkheid die al jaren voordat #metoo liet zien hoe wijd verspreid seksueel misbruik is, bekend was. Een werkelijkheid die oncomfortabel is, want seksueel misbruik gebeurt vandaag, bij jou in de straat, misschien zelfs bij jou in huis.

Wat helpt om kinderen veilig te maken?

Praten met kinderen over seksueel misbruik, op een open manier, erkennen dat het bestaat. Zelf het voorbeeld geven, door niet over grenzen te (laten) gaan. Praten over respect, grenzen, ja en nee zeggen en het gevaar van geheimen, emotioneel beschikbaar zijn voor je kind. Daarmee bereik je veel meer, dan met zo’n kruistocht tegen de bekende pedoseksuelen. De gevaarlijkste pedoseksuelen zijn immers degenen die je NIET ziet.

Schijnveiligheid?

De bekende pedoseksuelen en andere misbruikers een halt toeroepen, hem of haar aan de schandpaal nagelen: dat alles geeft een bevrediging van de wraakgevoelens. Maar laten we eerlijk wezen: het laat het grootste deel van de daders koud. De pakkans is zo belachelijk klein, het is zo eenvoudig om een kind te misbruiken, alleen oplettende ouders en omstanders die er open over praten kunnen het verschil maken.

Wil je kinderen veilig maken?

  • Maak ze weerbaar, praat met ze over wat er in hen omgaat
  • Informeer kinderen over wat wél en niet aanvaardbaar seksueel gedrag is, van volwassenen, van andere kinderen en van henzelf
  • Let op je kinderen, stel vragen en vraag door als je een vermoeden hebt
  • LET OP JE KINDEREN. Zie hun veiligheid niet als vanzelfsprekend, dat is het namelijk niet

Leer gezond wantrouwen

Want met de cijfers zoals ze in werkelijkheid zijn, kunnen we ons niet veroorloven om iemand met onze kinderen blind te vertrouwen. Ook onze partner niet. Ook hun broertjes en zusjes niet. Pas als je dat werkelijk tot je door laat dringen en er naar gaat handelen, pas dan wordt het veiliger voor kinderen.

Leven na seksueel misbruik

Ik wil leven

In mijn jonge jaren, terwijl het seksueel misbruik bij mij volop gaande is, vind ik enige troost in de muziek van John Denver. Met name het album ‘I want to live’ en de titelsong ervan spreken tot mijn ziel. Later, wanneer ik als een ware fan concerten van hem bezoek, krijgt het lied een diepere betekenis voor me. John vertelde erover: ‘Het is wat ik hoor in de eerste schreeuw van elke pasgeboren baby: Ik wil leven’ Ik herken er mijn eigen onmachtige, onhoorbare schreeuw in.

Ik heb recht op mijn eigen leven

‘Ik wil delen wat ik kan geven.’ Voor een meisje van 13 is John Denver best een goed voorbeeld. Zijn liedjes geven mij een van de weinige uitlaatkleppen voor mijn emoties. Ik laat mijn tranen stromen als ik deze en andere liedjes van John Denver hoor. Zijn teksten pluis ik minutieus uit. Het geeft me een sociaal bewustzijn. In zijn liedjes komen zaken als het milieu en armoede in mijn leefwereld. Dat andere mensen grotere ellende hebben dan ik, is op een bepaalde manier geruststellend. Ik ben niet alleen.

Vanaf nu is mijn leven van mij

Vele jaren later is er een ander lied, dat mijn hart op dezelfde manier raakt. Uit de film ‘As it is in Heaven’ komt ‘Vanaf nu is mijn leven van mij.’ In de film vinden mensen in een klein dorp hun eigen stem terug. Het hoogtepunt van de film is de solo van Gabriëlle. Zij wordt door haar man geslagen, gekleineerd, onderdrukt. Gaande de film wordt zij sterker en gaat het dorp achter haar staan. Dit lied is haar onafhankelijkheidsverklaring.

Leven na seksueel misbruik

Er komt een tijd in je leven dat je terugkijkt op het seksueel misbruik en dat je beseft: ‘Het heeft mij niet langer in zijn greep.’ Het leven kan geweldig, vervullend, levendig en rijk zijn, ook na seksueel misbruik. Dat vraagt dat je doet wat nodig is om te helen. Bijna verrast kijk je dan om en denk je: ‘Ik hou van mij.’

Je ervaringen definiëren niet wie je bent

Er zijn stadia in het helen van seksueel misbruik. Het begint met een beslissing: Ik wil leven. Die is het belangrijkste. Daarna komt het proces van losmaken, waarin je de invloed van de misbruiker te lijf gaat. Waarin je de gevoelens en gedachten die je nu nog dwars zitten gaat bekijken. Je komt met je verhaal naar buiten. Daarmee vertel je jezelf (en de wereld): ‘Vanaf nu is mijn leven van mij!’

Het (be)vestigen van je nieuwe identiteit

Jezelf opnieuw uitvinden is de taak in de laatste fase van helen. Hierin komt de taak van het leren keuzes maken. Soms kan dit nog de moeilijkste fase zijn, omdat je de oude vertrouwde identiteit van slachtoffer of overlever moet loslaten. Alleen dan kan er iets nieuws ontstaan. Een nieuwe jij.

George (in mijn boek) zegt het wat mij betreft heel mooi: ‘Ik heb seksueel misbruik overleefd. Ik heb het helingsproces van de overlever overleefd. Nu ben ik gewoon een kanjer.’

Helen van seksueel misbruik? Het kán!

Bestel het boek hier