Oh ja, zo was dat…

Helen kan!

Ik roep al enige jaren dat helen kan en dat ik zelf geheeld ben. Ik krijg daar best vaak vragen over. Vooral ook hoe ik weet dat ik niet terug zal vallen. Mijn antwoord is niet dat ik nooit meer val. Het overkomt me zelden, maar het gebeurt best wel dat ik getriggerd raak. Dat ik ineens weer 12 of 15 of 17 ben. Dat ik een beetje vaag word in mijn hoofd en niet meer goed uit mijn woorden kom. Ik val best nog wel terug. Ik sta alleen veel sneller weer op.

Hoe gaat helen in zijn werk

Ik heb heus niet alle incidenten van seksueel misbruik besproken in therapie of voorbij zien komen in mijn nachtmerries. Daarvoor is zeven jaar misbruik gewoon ook te veel. De donkerste momenten heb ik wél doorvoeld. Want juist de zwaarste, donkerste tijden, daar moet je het licht op laten schijnen. Naar de diepste angst toe, omdat je anders bang blijft. En als je die angsten eenmaal onder ogen hebt gezien, kan de rest je niet meer zo’n angst inboezemen. Dan kun je verder.

Terugkijken naar het verleden

Laatst zat ik in mijn eigen boek te lezen. Ik zocht een passage voor de ‘Samen Helen’ bijeenkomsten. Ik las het stukje over ‘De olifant in de kamer’ en ik dacht bij mezelf: ‘Oh ja, zo was dat!’  Met dat ik het dacht, kwam er iets anders in mij op. De gedachte dat ik echt terugkijk naar het verleden. Ik herken het nog wel, het is nog van mij. Maar het is niet meer van nu.

Oh ja, zo was dat…

Toch nog vergoeding seksueel misbruik?

Toch nog vergoeding seksueel misbruik?

De kranten koppen massaal dat er toch nog vergoeding is gekomen vanuit de Rooms Katholieke Kerk voor zo’n 250 mensen die seksueel misbruikt zijn. Geweldig nieuws voor deze 250 mensen. Nu de media nog beter informeren. Want waar ging het eigenlijk om?

Het gaat niet om de vergoeding

Waar het hele proces om te doen is geweest, is nooit het geld geweest. Natuurlijk, geld is handig. Vooral als je hoge kosten maakt voor therapie. Maar wat veel belangrijker is dan het geld, is dat er erkenning komt voor hun wandaden van degenen die verantwoordelijk waren voor het seksueel misbruik.

Is de kerk verantwoordelijk?

Is de kerk in deze verantwoordelijk, zul je je afvragen? Heeft de kerk dit gedaan? Of waren het individuele priesters, paters en broeders, zusters en wat er nog meer aan kerkelijke gezagsdragers rondloopt. Net in dat ‘kerkelijke gezag’ zit ‘m de kneep. Want dat betekent dat de kerk hierin wel degelijk een verantwoordelijkheid heeft.

De kerk heeft het seksueel misbruik toegedekt

Jarenlang heeft de kerk het seksueel misbruik in zijn gelederen gedoogd. Als een kerkelijk gezagsdrager over deze grens ging, werd hij niet ge-excommuniceerd. Hij werd niet gevraagd zijn ambt neer te leggen. De zaak werd doodgezwegen en het ergste wat de pleger kon overkomen, was overplaatsing.

Over hun eigen grens én die van de wet

Wettelijk gezien zijn zij daarmee volgens mij medeplichtig aan een misdaad. Want seksueel misbruik is niet alleen verwerpelijk, vernederend en levensontwrichtend: Het is ook strafbaar. Maar kerkelijk gezagsdragers staan blijkbaar boven de wet. Of het nu wereldse of bijbelse wetten betreft…

Erkenning is goed voor een mens

De wereld zou zoveel mooier zijn als wij, als mensheid, zouden leren dat het een teken van kracht is om een fout te erkennen. De huidige paus lijkt dat begrepen te hebben en heeft de verantwoordelijkheid genomen, erkenning geboden. Daar respecteer ik de man voor.

De doofpotcultuur verdwijnt in de doofpot

Wat ik lastig vind in deze kwestie is dat de nadruk vooral is komen te liggen op het seksueel misbruik, in plaats van ook op de doofpotcultuur die in de kerk hoogtij heeft gevierd.  Het lijkt er op dat er een cultuur is ontstaan in de kerk van integer lijken, in plaats van integer zijn.

Het individu tegenover het instituut

De erkenning en de toekenning van een vergoeding is een kleine overwinning, maar wel een belangrijke. Het is een David tegen Goliath gevecht geweest. David heeft gewonnen. De reus heeft moeten buigen.

Applaus voor de doorzetters

Bravo voor de moed en het doorzettingsvermogen van al die mensen die het zwijgen doorbroken hebben. Ik hoop voor hen dat deze overwinning een hoofdstuk voor hen afsluit. Dat ze verder kunnen. Dat ze kunnen helen, kunnen verwerken. Dat ze terugkijken op deze ervaring, deze krachtsinspanning en daaruit een stuk persoonlijke trots putten. Jullie brachten de kerk op zijn knieën.

Oproep: Open Mind tegen seksueel geweld

Open Mind start landelijk een reeks aan activiteiten om seksueel geweld net als kanker, aids, alcohol en veilig verkeer permanent onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Doel is om seksueel geweld in Nederland beter bespreekbaar te maken en slachtoffers te ondersteunen in het naar buiten brengen van hun verhaal.

Samen spreken we ons uit!

Begin 2016 starten we met een bijzondere bijeenkomst waarmee we het publiek de mogelijkheid bieden zich uit te spreken tegen seksueel geweld en voor steun en erkenning aan slachtoffers. Vele verhalen komen samen, die tegelijk een oproep vormen tot een wetswijziging.

Misbruik verjaart niet…

De verjaring van seksueel geweld is vele slachtoffers een doorn in het oog. Gemiddeld doet een slachtoffer er 12 jaar over om met zijn of haar verhaal naar buiten te komen. Daarbij maakt het geen verschil of de dader meerderjarig was of niet, en ook voor de wet zou dit geen verschil moeten maken.

Wetswijziging gevraagd!

Bij tenminste 40.000 steunbetuigingen, wordt dit onderwerp in de tweede kamer behandeld en kan de wet alsnog zodanig gewijzigd dat elk seksueel misdrijf strafbaar is, wanneer ook gepleegd. Ofschoon het niet eenvoudig zal zijn om deze wet gewijzigd te krijgen, is dit een goede manier om aandacht te genereren, betrokkenheid te realiseren en het onderwerp bespreekbaar te maken.

Deze oproep is slechts het begin!

Met deze oproep aan de minister President wil Open Mind een start maken in het doorbreken van het taboe en het bespreekbaar maken van seksueel geweld. De oproep krijgt zijn vorm in een confronterend filmpje en een digitaal platform met alle verhalen. Na deze oproep geven we alle verhalen aan een bekend beeldend kunstenaar die op basis daarvan een blijvend kunstwerk zal maken voor in de openbare ruimte. En gaan we door.

Een nieuw sociaal en artistiek initiatief van Open Mind

Kortom, een doelgerichte aanvang van spraakmakende activiteiten waar Open Mind wederom een groot publiek mee denkt te bereiken. En een niet direct zichtbaar groot probleem in onze samenleving dat we zichtbaar en bespreekbaar willen maken met de doelstelling seksueel geweld uiteindelijk terug te dringen.

Samen met jou?

Om dit te realiseren zijn we nog op zoek naar mensen die met hun verhaal naar buiten willen treden. Verhalen die helpen in het onderbouwen van onze activiteiten om seksueel geweld bespreekbaar te maken. Bijna 60 mensen hebben zich al gemeld. Maar om de werkelijke omvang van dit probleem nog beter over het voetlicht te kunnen brengen zoeken we zoveel mogelijk mensen die bereid zijn om -eventueel anoniem- hun verhaal te willen delen. Mocht je ons hierin of op een andere manier willen helpen dan hoop ik van je te horen!

Mirjam Bekker-Stoop mir@stichtingopenmind.nl

Stichting Open Mind

In 2002 is stichting Open Mind opgericht om het project ’50 ontmoetingen’ te kunnen realiseren. Open Mind brengt maatschappelijk moeilijke onderwerpen over het voetlicht bij het grote publiek door het verwezenlijken van artistieke projecten en het vertellen van relevante verhalen in de openbare ruimte. ’50 ontmoetingen’ waarbij 50 fotografen en 50 bekende Nederlanders een ontmoeting hadden met 50 asielzoekers werd een succes. Met ons recente project ’50 ontmoetingen…10 jaar later’ in de vorm van een boek, een reizende tentoonstelling en een documentaire hebben we bijna 16 miljoen mensen bereikt. Daar gaan we nu ook weer voor!

Recensie ‘Leven met een monster’ van Pleun Donders

Recensie ‘Leven met een monster’ van Pleun Donders

leven met een monster van Pleun DondersHet boek ‘Leven met een monster’ vertelt het autobiografische verhaal van Pleun Donders, zowel van wat haar is overkomen in haar jeugd, als van wat zij vervolgens aan stappen ondernam om hiervan te helen. Haar zoektocht leidde haar langs een therapeut die haar opnieuw seksueel misbruikte.

Het verhaal over het seksueel misbruik

In korte stukjes beschrijft Pleun Donders wat er is gebeurd. Feiten, losjes op een rij gezet met weinig van de verbinding tussen de stukjes, alsof ze van een afstandje kijkt naar wat er is gebeurd. Dat verandert als zij gaat vertellen over het misbruik door een hulpverlener. Hoewel ze ook daar het verhaal in kleine stukjes vertelt komt er meer vaart in.

De rechtszaak tegen de hulpverlener

Wat Pleun Donders mooi doet, is haar overwegingen delen over haar redenen om aangifte te doen. Dat brengt herkenbaar in beeld hoe haar bewustwording is gegaan over het feit dat wat er gebeurde daadwerkelijk seksueel misbruik is geweest. Tegen de tijd dat de veroordeling daar is, ben ik als lezer, net als zij, verontwaardigd over de uitspraak van de rechter dat haar ‘vriendschap met de dader’ als verzachtende omstandigheid geldt. Juist die vriendschap is waar deze man misbruik van heeft gemaakt!

Pleun Donders in ‘De Monitor’

Pleun Donders kwam met haar verhaal over de therapeut ook naar buiten in het programma ‘De Monitor’. 

Het monster in het boek

Wanneer je begint te lezen neem je als vanzelfsprekend aan dat de dader, het monster is waar het boek naar vernoemd is. Maar er zijn meerdere daders in het boek. Ergens halverwege komt het inzicht: Het monster is de verinnerlijkte versie van de daders. De overtuigingen die haar leven tot dan toe bepaald hebben, zijn de monsters waar zij mee worstelt.

Voor wie is dit boek geschikt?

Je moet best een beetje stevig in je schoenen staan om dit boek te lezen. Tenslotte gaat ze best uitgebreid in op wat er is gebeurd. Verder is het echt een aanrader voor iedereen die zich door een hulpverlener misbruikt voelt: Ze vertelt helder en vanuit haar eigen beleving, wat er is gebeurd en hoe daarin overdracht en tegenoverdracht een rol hebben gespeeld. Ze maakt helder wat de rol en verantwoordelijkheid daarin is van de hulpverlener.

Te koop hier of via het boekwinkeltje

Het boek van Pleun Donders is te koop via het boekwinkeltje voor € 16,95 plus € 2,50 verzendkosten.

Of bestel het meteen hier