Dertien jaar ‘… op eigen kracht’

Mijn bedrijf: ‘ … op eigen kracht’

Ken je dat, dat je van LinkedIn een felicitatie krijgt? Het blijkt dat ik inmiddels dertien jaar mijn eigen bedrijf ‘… op eigen kracht’ heb. Reden voor een kleine terugblik op dertien jaar voor mezelf zorgen, op eigen kracht. Het bedrijf waar het bespreekbaar maken van schuld en schaamte als een rode draad doorheen loopt.

Wat gaat eraan vooraf?

In de instelling waar ik werk wordt niet of nauwelijks met de jongeren over seksualiteit gepraat en al helemaal niet over seksueel misbruik. Als ik aan jongeren denk en de thema’s waar ze mee worstelen, kan ik een top drie samenstellen: ‘Seks, drugs en rock ‘n roll’. Rock ‘n Roll staat dan voor allerlei hobby’s waar de jongere belangstelling voor heeft. Dat kan van alles zijn, van boeken lezen tot het verzamelen van voetbalplaatjes. Wat dat betreft wijken ‘probleemjongeren’ niet af van wat ‘normale jongeren’ aan hobby’s hebben.

Mijn collega’s praten niet over seks

Mijn collega’s praten niet of nauwelijks over seks met de jongeren. Op een zeker moment zijn 9 van de 16 jongeren in ons project zwanger. Niet over seks praten is volgens mij dan nalatigheid. Binnen de instelling krijg ik het gesprek niet op gang. Vanuit management krijg ik geen steun voor mijn geluid. Tijd om op te stappen.

Zoeken naar een werkwijze

Ik neem afscheid van de jeugdzorginstelling in de stellige overtuiging dat het anders kan, anders moet! Ik denk dan nog dat ik vooral met jongeren zal werken. Een website is snel gebouwd, ik zet er een aanbod op van online-coaching rondom seksueel misbruik en ga aan de slag. Al snel blijkt de gemiddelde leeftijd van mijn klanten veel hoger. Mannen en vrouwen van 40, 50 en 60 blijken (net als ik had gedaan) te worstelen met hun verleden. Pas op die leeftijd zijn ze eraan toe om ernaar te gaan kijken.

De aanleiding om hulp te zoeken

Soms zijn ze door een trigger danig in de war gebracht. Soms komen ze omdat er voor het eerst veiligheid genoeg in hun leven is. Of door een ziekte of burn-out, waardoor ze niet meer kunnen vluchten in hun werk. De meesten komen, omdat ze zodanig vastlopen dat ze geen kant meer uitkunnen.

Partners in de knel

Mijn tweede verrassing is dat nogal wat partners van mensen met seksueel misbruik ervaringen contact met mij zoeken om hen te helpen. Ze zoeken ondersteuning in het omgaan met seksueel misbruik vanuit de partnerrol. De eerste vier jaar van mijn bedrijf heb ik regelmatig chat-sessies met klanten van over de hele wereld.

Na vier jaar een crisis

Na vier jaar heb ik er even genoeg van. Financiëel loopt het niet zo lekker, veel klanten geven aan dat ze door de crisis geen geld hebben om mij te betalen. Ik doe er van alles naast om aan geld te komen en uiteindelijk trek ik het financieel niet meer. Ik klop aan bij de sociale dienst en krijg een BBZ-uitkering voor ondernemers en ga me herbezinnen.

Tientjes

In deze tijd kom ik in contact met Erna Smeekens en samen met haar en Caroline van Rooij richt ik Stichting Tientjes op. Een organisatie van en voor mensen met weinig geld, die wel leuke en inspirerende dingen in hun leven willen, maar deze niet kunnen betalen. Bijna drie jaar lang zijn we bezig de stichting vorm en inhoud te geven.

‘Geld is niet belangrijk! Passie wel!’

De slagzin van Tientjes gaat over hoe belangrijk passie is en steeds vaker kom ik juist met dat stuk passie in de knel. Want mijn passie was en is schrijven. Ik doe veel schrijfwerk voor Stichting Tientjes, maar als ik door mijn vriendin en mijn coach een middagje onder handen genomen word, weet ik eindelijk wat me te doen staat. Het manuscript van ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij.’ heb ik in zijn ruwe versie dan al liggen. Het is tijd om dit boek de wereld in te brengen.

… op eigen kracht nu!

‘…op eigen kracht’ begon vanuit een verzet. Het moest anders! Inmiddels heb ik een ander soort kracht in mezelf aangeboord. De kracht van kwetsbaarheid. In plaats van te vechten tegen de misstanden die ik zie, heb ik besloten om mijn aandacht op een positieve manier in te zetten. Mijn missie is om de hulpverlening na seksueel misbruik te verbeteren én beter zichbaar te maken.

Succes!

Het werkt! Mijn boek wordt gebruikt in twee HBO opleidingen. Het vindt zijn weg naar mensen die nu in de zorg werken. Ook lotgenoten lezen het boek en vinden er herkenning, bemoediging en hoop in. Van alle kanten krijg ik te horen dat het fijn is dat er eindelijk een boek is dat seksueel misbruik, in leesbare taal, van alle kanten belicht.

Vanaf het succes van het eerste boek gaat het hard

Gastlessen, presentaties en lezingen, ik vertel mijn verhaal op zoveel mogelijk plekken. Ik help seksueel misbruik bespreekbaar te maken door erover te praten. Ik schrijf blogs en boeken over de dagelijkse realiteit van seksueel misbruik. Over de langetermijneffecten en hoe die het leven lastig maken voor de overlever. Ik schrijf een boek voor partners, omdat ook zij elders weinig ondersteuning kunnen vinden.

… op eigen kracht, the next level

Mijn bedrijf maakt een groeispurt door als ik me realiseer dat ‘… op eigen kracht’ niet hoeft te betekenen dat ik het alleen moet doen. Samenwerken vond ik in het verleden lastig, vooral omdat ik in hierarchische structuren moest functioneren. Als iemand de baas over mij is, ga ik stuiteren (Eén van de langetermijneffecten van seksueel misbruik). Maar in open overleg blijk ik goed te kunnen samenwerken. De next level is dan ook dat er steeds meer mensen zich verbinden aan mijn missie: ‘Het verbeteren en beter zichtbaar maken van de hulpverlening na seksueel misbruik’.

Symposia en netwerk

Naast mijn schrijfwerk en mijn coachings, die ik ook nog steeds doe, organiseer ik nu, samen met mijn lief, symposia voor hulpverleners, steeds rondom een thema uit het brede domein van seksueel misbruik. Samen beginnen we een kennisnetwerk van hulpverleners die zich in de hulp na seksueel misbruik hebben bekwaamd.

De toekomst?

Op dit moment zijn we ons aan het beraden voor de toekomst. De uitgeverij (die ik in 2014 ben gestart) betekent dat ik niet meer alle boeken zelf hoef te schrijven en schrijfcoaching ligt mij na aan het hart. Mijn eerste boek is nog steeds een standaardwerk op het gebied van seksueel misbruik en verdient een extra promotieronde. Een opleiding of verdiepingstraining voor therapeuten die zich op dit gebied willen bekwamen, ligt in het verschiet.

Na dertien jaar … op eigen kracht

Ik kijk met een zekere trots naar alles wat er al bereikt is. Ik kijk met vertrouwen naar de toekomst. Er ligt nog heel veel werk voordat seksueel misbruik de wereld uit is, daarover maak ik me geen illusies. Als er maar beter passende hulp opgang komt. Als er maar geluisterd wordt naar de verhalen. Daaraan draag ik mijn steentje bij en dat blijf ik doen, totdat het niet meer nodig is.

Keuzes maken over seksualiteit, intimiteit en relaties

Als je misbruikt bent in je vroege jeugd heb je vaak in je ontwikkeling een paar stapjes gemist. Je hebt onvoldoende met leeftijdsgenootjes geëxperimenteerd met relaties, verkering, vriendschappen en seks. Waar andere pubers op hun gemak de wereld van seksualiteit aan het ontdekken zijn, met alle emotionele oprispingen die daar bij horen, ben jij oncomfortabel met seksualiteit en intimiteit.

Seksualiteit en intimiteit zijn verwarrend

Leren hoe je omgaat met seksualiteit en intimiteit kun je door het misbruik tijdens je pubertijd niet of onvoldoende. Helen van seksueel misbruik betekent ook dat je deze ontwikkelingen in gaat halen. Je gaat tijdens je helingsproces ontdekken dat je keuzes kunt maken, ook op het gebied van relaties, seksualiteit en intimiteit. Het begint vaak het jezelf leren kennen.

Keuzes maken over je eigen seksualiteit

Hoe beter je jezelf leert kennen, hoe helderder je in je keuzes kunt zijn. Gewoon praten over vrijen en wat je daarin fijn vindt is iets wat naar mijn smaak in de maatschappij nog veel te weinig gebeurt, zelfs in intieme relaties. Maar als je misbruik hebt meegemaakt is het extra belangrijk dat je leert praten over hoe je de seksualteit beleeft die je met iemand hebt. De ander kan geen gedachten lezen en tenzij jij leert praten over wat je fijn vind en wat niet loop je het risico dat de ander ongewild over je grenzen gaat.

Moet ik een partner vertellen over het misbruik?

Ook daarin mag jij zelf een keuze maken. Mijn ervaring is dat het heel erg kan helpen, maar ook dat je het daarover het beste zo vroeg mogelijk kan hebben. In elk geval voordat je met iemand in bed beland. Ik zorg in relaties tegenwoordig altijd dat ik weet hoe iemand in seksualiteit en intimiteit staat.

Waarover kun je allemaal praten met elkaar?

Het gaat in een relatie niet alleen om praten over seksualiteit, maar zeker ook over intimiteit: hoe nabij wil je iemand hebben? Wil je veel knuffelen of liever dingen samen doen? Heb je veel behoefte aan (fysiek) contact of voel je je lekkerder bij meer afstand? Wil je samenwonen, trouwen en dergelijke of woon je veel liever alleen, met alle vrijheid om te komen en gaan? Wil je samen slapen of niet? Het is handig om dit soort dingen vroeg in de relatie te bespreken, zodat je de wederzijdse verwachtingen en wensen kent en daarnaar kunt handelen.

(bijna) iedereen heeft een seksuele geschiedenis

Een handige manier om onderwerpen rondom seksualiteit ter sprake te brengen is om te vragen naar eerdere ervaringen. Dit is tegelijk een manier om voor jezelf na te gaan hoe prettig je de ander vindt. Spreekt hij of zij met respect over eerdere partners (of is alles altijd de schuld van de ex?). Op welke manier is het ooit eerder ‘uit’ gegaan en wat vind je daarvan? Wanneer je in zo’n gesprek jouw eigen geschiedenis inbrengt, is het minder zo’n ‘Ik moet je wat vertellen’ praatje, en komt het meer als van nature aan de orde.

Praten over seksueel misbruik met je partner

Praten over het seksueel misbruik en wat dat met je gedaan heeft, kan een belangrijke stap zijn in je relatie. Je kunt het hebben over wat het met je seksuele beleving heeft gedaan. Welke effecten dat nu nog heeft. Als je nog niet volledig geheeld bent van het seksueel misbruik, is het ook handig om te praten over triggers en hoe je wilt dat daarmee om wordt gegaan.

Hoe concreter hoe beter

Hoe meer informatie je deelt, hoe vroeger in de relatie en hoe concreter je praat over wat er in je omgaat en wat je verwachtingen en je angsten zijn, hoe beter. Want hoe beter de ander geïnformeerd is, hoe groter de kans is dat hij/zij daaraan kan en wil voldoen.

De verwachtingen en wensen van de ander

Als jij er vrijer over kunt praten, is de kans ook groter dat je partner zijn/haar eigen verwachtingen en wensen naar jou uitspreken, zodat je ook daar niet voor verrassingen komt te staan. Ik denk dat dit een goede manier om aan een relatie te beginnen is, of je nou seksueel misbruikt bent of niet! Maar wanneer je een seksueel trauma hebt opgelopen is het extra belangrijk.

Educatie over de langetermijneffecten

Voor zowel slachtoffers als partners van slachtoffers van seksueel misbruik is het van belang om te weten welke langetermijneffecten er zijn. Hoe het misbruik doorspeelt in je leven van alledag, zodat je die invloed ook kunt neutraliseren. Zodat je niet verrast wordt als de herinneringen aan het seksueel misbruik later weer eens de kop opsteken, omdat er een trigger geraakt wordt, of omdat je in een stressvolle tijd zit.

Waar kun je informatie vinden?

Veel informatie vind je in mijn boek ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij!’ Voor partners staat veel informatie in het boek ‘Partners in beeld. Seksueel misbruik raakt het hart van je relatie.’

Beide boeken kun je hier bestellen

Recensie Kostbaar As van Theresia Stilller

kostbaar asHet boek van Theresia Stiller is een bijzonder mooi boek. Niet alleen vanwege de geschiedenis van de auteur: Zelf misbruikt als kind, binnen haar huwelijk misbruikt én tot haar ontzetting komt zij er achter dat haar kinderen ook misbruikt zijn. Dit alles tegen een achtergrond van een religieuze opvoeding, waarin schuld en boete luid doorklinken.

‘Als je er maar over praat’

In haar voorwoord geeft Theresia de lezer mee: ‘Het maakt mij niet uit wat je van deze teksten vind, áls je er maar over praat,’ Want zwijgen over seksueel misbruik houdt het in stand, zo heeft zij ondervonden. Als er iets preventief kán werken is het praten. Als er iets helend kan werken is het erkenning.

Kippenvel

Al lezend heb ik geregeld kippenvel. Herkenning, omdat zij gedachten uit die ik ook gekend heb, maar ook bewondering. Zo naakt en kwetsbaar als zij in dit boek haar eigen gedachten, gedrag en gevoelens tot op het bot fileert, dat kunnen volgens mij alleen de hele groten. Dat is de grote kracht van dit boek.

Directe poëtische schrijfstijl

Haar schrijfstijl is direct, indringend en getuigt van waarnemingsvermogen en taalgevoel. In vier zinnen laat zij de pijn van haar zoon voelen:

“Het is niet te snappen voor een achtjarige

Het verwringt zijn geest

Smartelijke pijn vervormd zijn ziel

Het doet zijn schouders krommen”

 

Weet je nog, mam?

Hartverscheurend zijn de momenten dat zij zich geconfronteerd ziet met het leed van haar kinderen, die net als zij misbruikt zijn. Het lijden dat ze maar al te goed kent, valt ook haar kinderen ten deel. We volgen Theresia in haar worsteling met de grote thema’s schuld, schaamte, haat, liefde, vergeving, God.

Verrijzen uit de as

“En ik huil

Om mijn eenzaamheid

Ben even zo verdrietig

Maar zonder bitterheid

Zodat mijn ziel zich heelt.”

Kostbaar As daagt je uit om eerlijk naar jezelf te kijken

Het is een boek om te koesteren. Verontrustend eerlijk. Het daagt jou als lezer uit om de diepten in je ziel te verkennen. Waar verberg jij jouw pijn? En wat kost dat jou en de mensen om je heen? Het daagt je uit tot zelfonderzoek. En toch … Elke bladzijde ademt diep mededogen en mildheid.

Kostbaar As kopen?

Het boek is op zaterdag 25 november 2017 uitgekomen en kan via het winkeltje besteld worden. Je betaalt € 18,95 voor het boek en € 5,00 voor de verzendkosten.

Bestel Kostbaar As

Ik heb toekomst, gastblog Mariël

Ik heb een toekomst

Vandaag geef ik mezelf een dag vrij. Een dag om uit te rusten na een weekend werken. Het werk in huis mag blijven liggen. Ik lig op de bank, probeer mijn lichaam te voelen en mezelf helemaal te ontspannen. Allerlei gedachten gaan door mijn hoofd, ze laten me niet los. De mooie ontwikkelingen in mijn leven van de laatste maanden. De verbinding die ik voel met mezelf en met andere mensen, familie, vrienden, nieuwe contacten. Zo lang was dat een groot verlangen en nu is het werkelijkheid geworden. Beetje bij beetje dringen ook de gedachten aan een toekomst zich op. Dan ‘moet’ ik weer schrijven, deze blog.

Ik verlang naar een toekomst

Mijn hele leven al, werk ik naar een toekomst. Ik verlang naar een beter leven, succes, erkenning en nog veel meer. Ik droom van een mooi leven. Een leven dat vele malen beter is dan wat ik heb. Ik voel me altijd zo eenzaam.

De hoop houdt mij overeind

Die droom, die hoop houdt me overeind. Het MOET beter kunnen dan nu. Het is een klein vlammetje waar ik me op de een of andere manier aan vast houdt. Het heden is verwarrend, moeilijk, soms ondraaglijk. Ik creëer een schijnveiligheid om te kunnen overleven maar nergens voel ik mij werkelijk veilig.

Ingehaald door het verleden

Ik leef naar de toekomst en toch, toch word ik steeds ingehaald door het verleden. Door hard te werken, gaat het steeds beter met me. Ik ben succesvol in mijn opleidingen en in mijn werk, maar het voelt nooit goed genoeg, ik ben nooit goed genoeg. Er is een enorm gat dat nooit gevuld wordt.

Een leven vol triggers

Ik word keer op keer getriggerd. Een gebeurtenis, een gesprek, een vraag, ze kunnen me zomaar compleet onderuit halen. Emoties overspoelen me dan en nemen me mee naar het verleden. Alleen dat weet ik niet. Ik snap er niets van; ik ben een verstandige, onafhankelijke vrouw, hoe kan dit dan gebeuren? Later besef ik dat het triggers zijn. Het verleden laat zich zien door een voorval, een moment dat me terug neemt in de tijd. Het is een manier van mijn lichaam en geest om te zeggen: “je hebt nog wat te verwerken”.

Dealen met het verleden in het heden

Ik zet twee jaar al mijn plannen in de ijskast. Dat is moeilijk want ik werk graag en ben graag bezig, maar werken leidt ook af. Ik ben in therapie om mijn incestverleden te verwerken. Het is zwaar. Er is geen toekomst, en als ik aan de toekomst denk word ik overspoeld door machteloosheid. Er is een heden, een heden waar ik vaak niet mee om weet te gaan.

Helen is hard werken

Ik ben vaak moe, ik rust veel en tegelijk werk ik hard. Incest verwerken is hard werken. Ik wil niet blijven hangen in mijn proces, ik wil een toekomst als onafhankelijke, zelfstandige vrouw. Het verwerkingsproces brengt me vaak naar het verleden. Het verleden laat zich zien als beschadigde delen van mezelf, mijn innerlijke kinderen. Alle delen, willen gezien, gehoord en erkend worden. Er lijkt geen einde aan te komen en toch, ik voel me stap voor stap steeds sterker. Mijn vertrouwen in mezelf neemt toe.

Ik heb toekomst

Het lijkt ineens, maar het is jaren hard werken geweest: ik ben zover, zover dat ik een toekomst heb. Ik ben nog moe van alles wat er gebeurd is en nog gebeurt. Ik rust veel, tenminste, dat probeer ik. Plannen voor de toekomst dienen zich langzaam aan. Mijn boek over de impact van incest op alle levensgebieden, is al een heel eind. In het voorjaar 2018 wordt het uitgegeven. Het is nu al vaak een mooi onderwerp van gesprek en brengt me veel.

Bouwen aan mijn toekomst

Ik open mijn praktijk. Ik “moet” niets. Ik verbaas me. Na twee jaar “processen”, durf ik niet zo goed aan de toekomst te denken. Steeds als ik dat wel deed, werd ik teruggefloten en werd ik getriggerd. Ik leef in het heden en kijk per dag hoe het gaat. Ik heb een toekomst en mag deze nu verkennen vanuit mijzelf, vanuit wat ik fijn en belangrijk vind. De verwarring, de pijn voorbij. Dat is zo bijzonder, daar zijn geen woorden voor!

Mijn boek

Mijn boek, mocht je interesse hebben, is in de voorverkoop te bestellen via mijn website: www.wavecoaching.nl. Je helpt met je bestelling om publicatie van het boek te financieren.