Help seksueel misbruik bespreekbaar te maken!

Help seksueel misbruik bespreekbaar te maken!

Heeft u te maken (gehad) met seksueel misbruik, bent u daarna zwanger geweest, bevallen en wilt u helpen om, tijdens de verloskundige zorg, seksueel misbruik bespreekbaar te maken voor zwangere vrouwen die een negatieve seksuele ervaring hebben?

IMG_0220

IMG_0221Wij, Joanne de Kat en Hanna van Meijeren, zijn vierdejaars verloskunde studenten en wij zijn bezig met ons afstudeeronderzoek. Eerder is er door twee verloskunde studenten onderzoek gedaan naar het moment van vragen naar negatieve seksuele ervaringen, door de verloskundige. Wij willen in dit onderzoek, de verloskundige begeleiding voor vrouwen met een negatieve seksuele ervaring onderzoeken, dit specifiek vanuit het oogpunt van de zwangere vrouw en haar behoeften in deze begeleiding.

Negatieve seksuele ervaringen kunnen een zowel medische als psychische impact hebben op de zwangerschap, de bevalling en de periode na de bevalling. Verloskundigen zouden hierin meer kunnen betekenen en daarom vinden wij het belangrijk om dit te onderzoeken.

Wij zijn op zoek naar vrouwen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik en die daarna zwanger zijn geweest en zijn bevallen en daarbij verloskundige begeleiding hebben gehad.

Op deze manier willen wij inzicht krijgen in de behoefte aan begeleiding vanuit de cliënt gedurende de zwangerschap, de bevalling en de periode na de bevalling.

Het interview kan door een persoonlijke afspraak of via een Skype-gesprek plaatsvinden. Het interview zal plaatsvinden in een omgeving waarin u zich vertrouwd voelt. Het interview duurt ongeveer 1,5 uur. Met deze vertrouwelijke informatie zal anoniem en met uw toestemming gebruikt worden voor ons onderzoek.

Wilt u ons helpen de verloskundige zorg op dit gebied te verbeteren?

Mail dan naar 0845391@hr.nl

Of neem contact op met Joanne (06-14636312) of Hanna (06-30787269)

Dan zullen we verder overleggen waar en wanneer het interview plaats zal vinden.

Met vriendelijke groet,

Joanne de Kat en Hanna van Meijeren