Help seksueel misbruik bespreekbaar te maken!

Help seksueel misbruik bespreekbaar te maken!

Heeft u te maken (gehad) met seksueel misbruik, bent u daarna zwanger geweest, bevallen en wilt u helpen om, tijdens de verloskundige zorg, seksueel misbruik bespreekbaar te maken voor zwangere vrouwen die een negatieve seksuele ervaring hebben?

IMG_0220

IMG_0221Wij, Joanne de Kat en Hanna van Meijeren, zijn vierdejaars verloskunde studenten en wij zijn bezig met ons afstudeeronderzoek. Eerder is er door twee verloskunde studenten onderzoek gedaan naar het moment van vragen naar negatieve seksuele ervaringen, door de verloskundige. Wij willen in dit onderzoek, de verloskundige begeleiding voor vrouwen met een negatieve seksuele ervaring onderzoeken, dit specifiek vanuit het oogpunt van de zwangere vrouw en haar behoeften in deze begeleiding.

Negatieve seksuele ervaringen kunnen een zowel medische als psychische impact hebben op de zwangerschap, de bevalling en de periode na de bevalling. Verloskundigen zouden hierin meer kunnen betekenen en daarom vinden wij het belangrijk om dit te onderzoeken.

Wij zijn op zoek naar vrouwen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik en die daarna zwanger zijn geweest en zijn bevallen en daarbij verloskundige begeleiding hebben gehad.

Op deze manier willen wij inzicht krijgen in de behoefte aan begeleiding vanuit de cliënt gedurende de zwangerschap, de bevalling en de periode na de bevalling.

Het interview kan door een persoonlijke afspraak of via een Skype-gesprek plaatsvinden. Het interview zal plaatsvinden in een omgeving waarin u zich vertrouwd voelt. Het interview duurt ongeveer 1,5 uur. Met deze vertrouwelijke informatie zal anoniem en met uw toestemming gebruikt worden voor ons onderzoek.

Wilt u ons helpen de verloskundige zorg op dit gebied te verbeteren?

Mail dan naar 0845391@hr.nl

Of neem contact op met Joanne (06-14636312) of Hanna (06-30787269)

Dan zullen we verder overleggen waar en wanneer het interview plaats zal vinden.

Met vriendelijke groet,

Joanne de Kat en Hanna van Meijeren

Nieuw project van stichting Open Mind

Wat is Stichting Open Mind?

In 2002 is de stichting Open Mind opgericht om het project ’50 ontmoetingen’ te kunnen realiseren. Open Mind brengt op creatieve wijze maatschappelijk moeilijke onderwerpen over het voetlicht bij het grote publiek door het verwezenlijken van artistieke projecten en het vertellen van relevante verhalen in de openbare ruimte.Het project ’50 ontmoetingen’ waarbij 50 fotografen en 50 bekende Nederlanders een ontmoeting hadden met 50 asielzoekers was een groot succes. Ons laatste project was ’10 jaar later’, een vervolg hierop in de vorm van een boek, een reizende tentoonstelling en een documentaire waarmee bijna 16 miljoen mensen zijn bereikt. Het resultaat was dat er meer begrip is gekweekt voor asielzoekers in Nederland.

Nieuw project: ‘Seksueel misbruik’

We hebben ervoor gekozen om het onderwerp ‘seksueel misbruik’ ons nieuwe project te maken. Doel is om seksueel misbruik in Nederland beter bespreekbaar te maken en slachtoffers te ondersteunen in het naar buiten brengen van hun verhaal. Daarvoor start Open Mind een landelijk project waarmee zij Nederlanders motiveren zich massaal uit te spreken tegen seksueel geweld.

Kunst tegen seksueel misbruik

Open Mind start in september 2015 een reeks aan cross-mediale activiteiten waarmee we het publiek de mogelijkheid bieden zich uit te spreken tegen seksueel misbruik en voor steun aan slachtoffers. De aftrap is een persoonlijke brief aan de minister president, die tegelijk een oproep is tot een wetswijziging.

Steunbetuigingen tegen verjaring seksueel misbruik

De verjaring van seksueel misbruik is vele slachtoffers een doorn in het oog. Gemiddeld doet een slachtoffer er 12 jaar over om met zijn of haar verhaal naar buiten te komen. Daarbij maakt het geen verschil of de dader meerderjarig was of niet, en ook voor de wet zou dit geen verschil moeten maken.

Wetswijziging gevraagd!

Bij tenminste 40.000 steunbetuigingen, wordt dit onderwerp in de tweede kamer behandeld en kan de wet alsnog zodanig gewijzigd dat elk seksueel misdrijf strafbaar is, wanneer ook gepleegd. Ofschoon het niet eenvoudig zal zijn om deze wet gewijzigd te krijgen, is dit een goede manier om aandacht te genereren, betrokkenheid te realiseren en het onderwerp bespreekbaar te maken. 

De brief is slechts het begin!

Met deze brief wil Open Mind een start maken in het doorbreken van het taboe en onze missie in het terugdringen van seksueel misbruik. De actie wordt ondersteund door portretten, gemaakt door een vooraanstaand fotograaf/filmmaker. De steunbetuigingen en de verhalen zullen op talloze manieren de ronde gaan doen, waaronder een door Nederland reizende installatie, waarin middels een printer iedereen real-time alle steunbetuiging ziet vallen en die onze zichtbaarheid zal vergroten bij een groot en breed publiek. Na deze tour geven we al het materiaal aan een bekend beeldend kunstenaar die op basis daarvan een blijvend kunstwerk zal maken voor in de openbare ruimte.

Een nieuw sociaal kunstproject van Open Mind

Kortom, een nieuw sociaal kunstproject waar Open Mind wederom een groot publiek mee denkt te bereiken. En een niet direct zichtbaar groot probleem in onze samenleving zichtbaar en bespreekbaar wil maken met de doelstelling het uiteindelijk terug te dringen.

Oproep aan jou!

Om dit te realiseren zijn we momenteel op zoek naar mensen die met hun verhaal naar buiten willen treden. Verhalen die helpen in het onderbouwen van onze actie Nederland zich uit te laten spreken tegen seksueel misbruik en mogelijk tot een wetswijziging in het kader van de verjaring. We zoeken mensen die bereid zijn om hun verhaal te delen. We zoeken jou!

 

Contactformulier

[contact-form to=’mir@stichtingopenmind.nl %26#x002c; Ivonne.windtraveller@gmail.com’ subject=’Ja! Ik wil mijn verhaal delen!’][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mail’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]