Recensie Matroesjka, door Herry Vos

Herry Vos is bestuurslid Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld en auteur van het boek ‘Jij bent van ons’ dat in oktober 2022 uitkwam bij zijn eigen uitgeverij, over hetzelfde onderwerp als waar Matroesjka over gaat. Hij schreef deze treffende recensie:

MatroesjkaMatroesjka

Matroesjka is een boek geschreven door een overlever van sadistisch (seksueel) geweld, die vanwege haar privacy anoniem moet blijven. Moet blijven, in onze maatschappij, onder onze ogen.
Dat beantwoord direct de vraag die sommigen misschien boven voelen komen bij de aankondiging van alweer een boek over seksueel misbruik: ‘Moet dat
nou?’ Ja, dat moet.

Een boek dat je confronteert

Dit is niet een gemakkelijk boek. Geen boek dat je in één ademteug uitleest. Nee, je hebt pauzes nodig om bij te komen. Als lezer word je geconfronteerd met zaken die je voor  onvoorstelbaar en onbestaanbaar houdt. Maar dát ze bestaan, daaraan twijfel je niet meer na het lezen ervan.

Geen gemakkelijk boek

Geen gemakkelijk boek ook door de opzet. Pas als je al heel wat hoofdstukken door hebt gewerkt, wordt het duidelijk dat die opzet werkt. Geen gemakkelijk boek, omdat het een aanslag doet op je eigen emoties. Ik hield het bijvoorbeeld niet droog toen ik las welke enorme betekenis haar hond Goldy voor haar en haar kinderen heeft gehad. Hoe het overlijden van Goldy voor maandenlange ontregeling zorgde.

Inzicht in hoe DIS werkt

Al lezend krijg je inzicht in hoe de binnenwereld van de schrijfster en de buitenwereld zich tot elkaar verhouden, hoe het werkt: die ingewikkelde en oh zo creatieve dissociatieve problematiek. Voor iedere hulpverlener in de GGZ die in aanraking komt met getraumatiseerde mensen zou dit boek verplichte literatuur moeten zijn.

Schokkend falen van de hulpverlening

Schokkend is het om te ervaren hoe hulpverleningsinstanties en hulpverleners falen. Hoe ze keer op keer niet de signalen oppakken, niet verder kijken dan hun geprotocolleerde neus lang is. Niet meevoelend luisteren, maar (ver)oordelend. Ook de werkers bij de kinderbescherming en jeugdbescherming en de uitkeringsinstanties behoren dit boek te lezen.

Matroesjka biedt hoop

Is het dan alleen ellende wat de klok slaat? Nee, dit boek biedt hoop. Het laat zien hoe creatief mensen zijn, hoe vasthoudend, hoe sterk. Hoe het mogelijk is dat je toch in staat bent onvoorwaardelijk lief te hebben, ook al heb je die liefde zelf nooit ontvangen. Hoe je je kinderen kunt beschermen, al ontbrak die bescherming voor jezelf als kind en nog lang daarna. Hoe je uit kunt stijgen boven haat en wraak, ook al is dat wat je heel je leven lang van anderen hebt ontvangen.

Rijkdom

Dit boek – de schrijfster dus – laat zien hoe je een rijk mens kan worden, ondanks …

Herry Vos

Bestuurslid Kenniscentrum Transgenerationeel Georganiseerd Geweld,
en auteur

Matroesjka is te bestellen via de boekwinkel van Hulpverlening na seksueel misbruik

Springlevend van Ilse Krabben

Springlevend

Ilse Krabben schreef dit prachtige kinderboek Springlevend. Hoewel het niet per se gaat over seksueel misbruik, wil ik het graag aanbevelen. Het is een vraag en antwoord boek voor levensvragen van kinderen.

Sprekende illustraties

Het eerste wat opvalt aan het boek is hoe prachtig het geïllustreerd is. Kleurige plaatjes die niet alleen kinderen zullen aanspreken.

‘Dit boek had ik als kind graag willen hebben’

Auteur Ilse Krabben werkt als theaterdocent met kinderen. Het boek komt voort uit haar eigen ervaringen als kind en de vragen die kinderen in haar theaterlessen stellen. De antwoorden zijn bemoedigend, liefdevol geschreven en daarmee biedt Springlevend kinderen een systeem waarmee ze hun verschillende emoties en ervaringen onder woorden kunnen brengen. Als je iets kunt benoemen, kun je het verwerken.

Voor kinderen en innerlijke kinderen

Springlevend geeft kinderen een taal waarmee ze uitdrukken wat ze voelen en wat hen bezighoudt. Mensen die seksueel misbruikt zijn, ontbreekt het maar al te vaak aan toegang tot hun emoties. Dit boek geeft op een speelse manier ruimte om in gesprek te gaan over al die ingewikkelde gevoelens.

Voor wie is dit boek

De eerste doelgroep van dit boek is natuurlijk de kinderen. Als je een kind in de problemen ziet is de eerste neiging om over de problemen te spreken. Dit werkt meestal niet, juist als het om seksueel misbruik gaat. Eerst moet er vertrouwen opgebouwd worden, voordat een kind kán vertellen wat er echt dwars zit. Dit boek kan helpen om dat vertrouwen op te bouwen, door het samen met het kind te lezen en te praten over de vragen in het boek.

Ook voor mensen die willen helen

Springlevend is een laagdrempelige manier om opnieuw in contact te komen met je gevoelens. Het fijne van het boek is dat het een andere ingang geeft naar oude gevoelens dat de traumagerichte therapie-vormen. In het bijzonder als je nog moeite hebt om te praten over jouw traumatische ervaringen, kun je met behulp van dit boek toch aan de slag met je innerlijke kinderen.

Waar te koop?

Het boek is te bestellen via Bol.com

 

Matroesjka

Het boek van Matroesjka

Op dit moment ligt het boek Matroesjka bij de drukker. De boek ziet er prachtig uit en gaat zeker een aanwinst zijn voor eenieder die, vanuit welke positie dan ook, te maken heeft met DIS en/of sadistisch, georganiseerd kindermisbruik.

Gebeurt dat in Nederland?

Dit waargebeurde verhaal speelt zich af in Nederland en zeker, dat gebeurt ook hier. De plaatsnamen en namen van alle betrokken personen zijn zorgvuldig geanonimiseerd, want de kinderporno en sadistische netwerken, waarvan Matroesjka slachtoffer was, zijn ook vandaag de dag nog actief in Nederland. Het georganiseerde aspect van het misbruik komt in het boek duidelijk naar voren. Toch gaat het boek daar niet alleen over. Het gaat vooral wat een kind doet om zulke heftige gebeurtenissen te overleven.

Het ontstaan van DIS

Matroesjka gaat voornamelijk over DIS en het beschrijft onder meer het ontstaan van het systeem van meelevers en medemeelevers zoals Matroesjka hen noemt in haar boek. Ze vertelt over haar ervaringen hiervan en hoe zij er op latere leeftijd achter komt dat het bijvoorbeeld níet normaal is om op je 16e geboren te worden.

DIS is niet het probleem maar de oplossing ervan

Matroesjka spreekt ook de hulpverlening direct aan om met andere ogen naar DIS te kijken, het niet als een probleem te zien, maar als de oplossing voor wat het kind op jonge leeftijd is aangedaan. Ze nodigt therapeuten uit om te kijken naar de kracht en de inventiviteit van deze oplossing en van daaruit hulp te bieden.

Voor wie is het boek geschikt?

Op dit moment zijn er veel mensen met het onderwerp bezig en voor ieder van hen is dit boek een aanrader. Georganiseerd, satanisch en/of sadistisch kindermisbruik is onder de aandacht gebracht o.a. door Argos en er zijn lopende kamervragen over hoe wijd verbreid dit netwerk in Nederland is. Aan het bestaan ervan kan al lang niet meer getwijfeld worden. Daarom is Matroesjka een verrijking voor iedereen die te maken heeft met dit thema, als slachtoffer, omstander of hulpverlener/therapeut.

Voor wie is het boek minder geschikt?

Hoewel het boek met een oog voor wat er kan triggeren is geschreven, gaat het niet voorbij aan het benoemen wat er is gebeurd. Wanneer je nog aan het begin van je verwerking staat, wanneer je triggers nog leiden tot (zelf)beschadigend gedrag, of wanneer je evenwicht in het leven nog erg wankel is, is het wellicht beter om nog even te wachten met het lezen van dit boek.

Triggers vermijden of niet?

Triggers zijn op zichzelf niet slecht, het is vaak een uitnodiging om te helen, maar de dosering is daarbij wel van belang. Het helpt als je passende hulpverlening hebt.

Waar en wanneer te koop?

Het boek is te koop via onze winkel.

Alsof het er niet is – gastblog Jessica

Alsof ik er eigenlijk niet ben

donker roze bloesem, foto van Agnes van der GraafIk staar voor me uit. Mijn ogen rusten op een punt in de verte, maar ik zie niets. Het landschap raast ongemerkt aan me voorbij, alsof het er eigenlijk niet is. Bomen komen dichterbij en zijn nog sneller weer verdwenen. Ik zit in de trein, met mijn armen krampachtig om mijn tas geslagen. Ik weet dat ik er ben, maar niemand lijkt me op te merken en mijn omgeving beweegt zich voort als een droom. Alsof ik er eigenlijk niet ben.

De pleisters worden voorzichtig verwijderd

De afgelopen maanden heb ik mijn trauma’s zorgvuldig bedekt en gedaan alsof ze er niet waren. Verscholen onder pleisters etterden de wonden wel door, maar ik onttrok ze aan het zicht. Vandaag heeft er iemand voorzichtig aan de pleisters getrokken en dat doet pijn. Een pijn die zich van binnenuit langzaam weer naar de oppervlakte begeeft. Wat er schijnbaar niet was, is nu opeens weer zichtbaar.

Ik wil verdwijnen

Dagen gaan voorbij en razen langs me heen als de bomen die ik vanuit de trein zag. Wazig, alsof ze er eigenlijk niet zijn. Ze lijken een eeuwigheid geleden, maar tegelijkertijd zijn ze pas net voorbij. Ze zitten vers in mijn geheugen, maar voelen onbereikbaar. Ondertussen beweegt de pijn zich door mijn lichaam. Het knijpt mijn keel dicht, slokt mijn eetlust op en zorgt ervoor dat ik wil verdwijnen.

Twijfels

Met de pijn komen ook de twijfels weer omhoog. De angst dat mijn trauma’s eigenlijk geen trauma’s zijn en er iets mis is met mij, niet met wat ik heb meegemaakt. De trauma’s kan ik bedekken en de pijn kan ik ontkennen, maar de twijfels doen nooit alsof ze er niet zijn. Ergens wil ik niets liever dan de trauma’s weer onderdrukken, maar uit het zicht vormen ze het grootste gevaar. Want je kunt wel doen alsof het er niet is … maar het is er.