Acht tips voor angst bij de Tandarts

Wat de doen als je bang bent voor de tandarts

Via Facebook ontving ik onderstaand artikel, over wat te doen bij angst voor de tandarts. Dank je wel Annelies, dat ik dit hier mag publiceren!

Veel mensen die misbruikt zijn, zijn heel bang om naar de tandarts te gaan. Vaak zijn ze jaren niet geweest, gaan niet, ook al hebben ze zware kiespijn. De angst voor de tandarts is vaak TE groot, zo groot, dat zelfs pijn, of een rot gebit, een aanvaardbare prijs is, voor het niet geconfronteerd hoeven worden met angst. Dit kan leiden tot sociaal isolement vanwege schaamte over het gebit, lichamelijke klachten, ten gevolge van het slechte gebit, zoals hartklachten en maagproblemen.

Triggers door machteloosheid bij de tandarts

De angst komt vaak uit het machteloze gevoel wat mensen ervaren als ze op de stoel bij de tandarts doet liggen. Het gevoel triggert hen, doet hen denken aan het misbruik, geeft ze het gevoel de controle kwijt te zijn, iets wat ze tijdens het misbruik ook niet hadden en bepaalde instrumenten kunnen ook associaties oproepen, mensen kunnen ervan gaan kokhalzen, waardoor paniek ontstaat en om dat niet te hoeven ervaren, gaan ze maar liever helemaal niet meer. Het is niet vreemd om deze angst te hebben, wanneer je bent misbruikt en heel veel mensen in dezelfde situatie als jij ervaren deze angst eveneens.

Acht tips voor bij de tandarts

Er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen bij angst voor de tandarts. Ook als je wel naar de tandarts gaat, ondanks je angst, kun je wat met deze tips:

 1. spreek tegen de tandarts uit dat je heel bang bent. Waardoor het komt dat je zo bang bent, is niet zo relevant, het is wel belangrijk uit te leggen, waarvoor je zo bang bent. Bijvoorbeeld, de stoel, de boor, de haak. De tandarts kan hier rekening mee houden.
 2. Spreek met de tandarts een gebaar af, waarmee voor hem duidelijk is, dat je het niet langer volhoud, zodat hij stopt en kijk daarna of en hoe jullie verder gaan met de behandeling of de controle.
 3. Laat de tandarts uitleggen wat hij precies gaat doen. Sommige mensen krijgen een beetje idee van controle hierdoor en worden niet overvallen door een handeling.
 4. Het kan helpen een spiegel vast te houden, om te zien wat er gebeurd. Dit werkt niet voor iedereen, maar is zeker de moeite waard om uit te proberen.
 5. Sommige tandartsen werken met een koptelefoon voor de patiënt, wat kan helpen geluiden te reduceren. Neem anders je eigen muziekapparaat mee!
 6. Ademhaling! Leg je hand op je buik, en probeer met je buik je hand zo ver mogelijk omhoog te duwen. Adem goed in via je neus, uit via je mond.
 7. Komt er paniek? Geef het stopsignaal en probeer rustig te worden. Dit kan door praten met de assistente/tandarts, met je ogen afleiding te zoeken bij posters en kindertekeningen of een tv. Tegenwoordig hebben tandartsen ook wel een flatscreen tegen het plafond, als dat zo is. kan dit ook een stuk afleiding bieden.
 8. Laat mensen tegen je praten, maakt niet uit waar het over gaat, als je maar afleiding hebt van je eigen gedachten!

Mocht het desondanks niet lukken, zijn er nog een aantal mogelijkheden. Je tandarts of je huisarts kan je doorverwijzen naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde. Deze centra zijn verspreid over het hele land en kennen helaas wel een flinke wachttijd, omdat hun voornaamste taak bestaat uit behandeling van (verstandelijk) gehandicapten, bejaarden in verpleegtehuizen en angstige kinderen.

Leren omgaan met de angst voor de tandarts

Binnen deze centra bieden ze trainingen aan en is de bedoeling dat je uiteindelijk weer teruggaat naar een reguliere tandartspraktijk. Ze kunnen werken met hypnose, lachgas, ondersteunende psychotherapie, mindfullness en als het anders echt niet kan: narcose. Veelal is de bedoeling van een behandeling onder volledige narcose je weer een frisse start te geven met je gebit en vanuit daar beginnen weer te wennen aan een “gewone behandeling”.

Houd er rekening mee, dat “angst” wel wordt aangestipt in een opleiding voor een tandarts, maar dat de “inns en outs” niet worden behandeld, evenmin hoe ze er mee om moeten gaan. Gelukkig hebben veel tandartsen wel begrip voor angstige patienten en willen best meewerken met je. Lukt het echter niet met de tandarts in kwestie, geef dit dan aan en ga naar een ander. Het gaat om jouw welzijn! Via onderstaande link, kun je 27 centra voor bijzondere tandheelkunde vinden.

Seksueel misbruik, uit en thuis

Aftreden Paus Benedictus, seksueel misbruik in de kerk en thuis

Met alle commotie rondom het aftreden van de paus is seksueel misbruik weer volop in het nieuws. Een heel circus dat ontstaat rond de vraag: “Wist hij ervan?”. Om heel eerlijk te zijn boeit deze discussie me niet heel erg. Natuurlijk is het een schandaal dat er zoveel in de doofpot is gestopt, al die jaren dat mensen met dit vreselijke geheim geworsteld hebben. Al die ellende veroorzaakt door machtsmisbruik, seksueel misbruik en door een kerkelijk “gedoogbeleid”. Zonder enige twijfel is dat erg en verwijtbaar.

Doof en blind voor de nood van kinderen

Maar de kerk is lang niet de enige die graag een doof oor en een blind oog keren naar seksueel misbruik. De meeste kinderen worden gewoon thuis misbruikt. Hun daders zijn hun vader, stiefvader of broer, een al te vriendelijke oom, huisvriend of opa. Het meeste misbruik gebeurt door mannen. De mensen om het misbruikte kind heen sluiten hiervoor de ogen, kunnen of willen het niet geloven.

Blind vertrouwen naar verwanten

Het vermogen om ‘wantrouwig’ te zijn naar verwanten is klein en als gevolg daarvan krijgen misbruikers vaak alle kansen, alle gelegenheid om alleen te zijn met het kind. Als er signalen zijn worden ze niet opgemerkt. Als een kind iets loslaat over wat er gebeurt dan ontmoet het maar al te vaak, ook nu nog, verbijstering en ongeloof: ‘Mijn man, mijn vader, mijn broer, mijn zoon doet zoiets niet’.

Vergoelijken, bagatelliseren, de ervaring van het kind betwijfelen: het zijn allemaal manieren om de werkelijkheid te ontwijken.

De werkelijkheid over seksueel misbruik is:

 • 1 op de 4 meisjes wordt voor haar 16e seksueel misbruikt
 • 1 op de 6 jongens wordt voor zijn 16e seksueel misbruikt
 • in ruim de helft van de gevallen gaat het om ernstig seksueel misbruik. Dat betekent:
  • penetratie of
  • meerdere voorvallen of
  • meerdere daders
 • In bijna driekwart van de gevallen gaat het om familie of vertrouwde volwassenen
 • Ongeveer de helft van de mensen die het overkomt ontwikkelt op latere leeftijd ernstige (psychische) klachten.
 • Slachtoffers van seksueel misbruik plegen 12 keer vaker zelfmoord

De wereld op zijn kop

Als er een bank omvalt en mensen raken op de beurs wat extra geld kwijt staat de wereld op zijn kop. Als iemand die op school gepest wordt zelfmoord pleegt staat de wereld op zijn kop. Maar deze cijfers, die al jaren bekend zijn halen de media niet. Blijkbaar is het te moeilijk om te kijken naar wat er in je eigen huis gebeurt. Dat we daardoor kinderen die misbruikt worden in de steek laten nemen we voor lief. We houden liever de illusie van een vredig huisgezin in stand.

Het is thuis niet veilig

previewVoor veel kinderen is thuis geen veilige plek. Het wordt tijd dat we ons daar bewust van worden. Mijn boek ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij‘ is een poging om die werkelijkheid vanuit de belevingswereld van de overlever van seksueel misbruik te beschrijven. Ik hoop dat mensen die mijn boek gelezen hebben met andere ogen naar iedereen die met hun kinderen omgaat gaan kijken, niet met de wantrouwige blik van iemand die niemand meer durft te vertrouwen, maar met de alerte blik van iemand die weet dat seksueel misbruik voorkomt.

Maar vooral is mijn boek bedoeld als hart onder de riem van al die mensen die het hebben meegemaakt, zowel het misbruik als de ontkenning, het geheim en de eenzaamheid. Je hoeft het niet in je eentje te verwerken, je kunt hulp zoeken en je kunt helen!

*Cijfers afkomstig van: Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren en volwassenen in Nederland – Stans de Haas

Onbegrip en ongeloof: recensie van “Alles moet open”

Alles moet open. Van misbruik naar heelheid. – Dianne Bosch

Het boek “Alles moet open. Van misbruik naar heelheid” van Dianne Bosch kwam in oktober 2012 uit. In het boek vertelt zij over haar geschiedenis van seksueel misbruik vanaf baby tot een jaar of acht, met als insteek vooral ook het onbegrip en ongeloof dat haar ten deel viel toen haar herinneringen daaraan plotseling en ongevraagd naar boven kwamen. Op indringende wijze beschrijft ze hoe ze de afwijzing van haar familie ervaren heeft als een hernieuwd trauma en hoe haar herinneringen langzaam steeds meer naar boven kwamen.

Het is niet eenvoudig om tot je door te laten dringen dat mensen tot seksueel misbruik van zulke jonge kinderen in staat zijn. Liever geloven we in een wereld waarin mensen dit soort gruwelijke verhalen verzinnen in plaats van dat zij zich dit op latere leeftijd herinneren. We houden de illusie dat je partner, je vader, je moeder, je broer, je zoon of wie dan ook niet tot dit soort afschuwelijke dingen in staat is liever vast. Dat betekent ook dat degene die dit verhaal naar buiten brengt alleen komt te staan. Klokkenluiders over incest en machtsmisbruik binnen het gezin hebben het zwaar in onze wereld, want we zijn gehecht aan de illusie dat alles koek en ei is.

Dianne gaat het gesprek over haar werkelijkheid, haar teruggevonden herinneringen en haar afgescheiden innerlijke kinderen niet uit de weg. Zij beschrijft haar integere zoektocht naar de zin van seksueel misbruik, naar vergeving voor zichzelf, haar ouders en alle andere betrokkenen bij dit gruwelijke misdrijf. Wat het boek bijzonder maakt is dat zij op geen enkele manier uithaalt naar de daders maar steeds op zoek is naar de manier waarop ze haar visie van liefde, eenheid en vergeving toe kan passen op de mensen die haar seksueel misbruikt hebben en op de mensen die haar niet geloven.

Voor mensen die hervonden herinneringen hebben is dit boek zeker een hart onder de riem en een waarschuwing tegelijk. De waarschuwing luidt: “Hou er rekening mee dat mensen je niet zullen geloven, vooral de mensen die je na staan.” Haar broers en zussen, haar moeder en uiteindelijk zelfs haar man geloven haar niet. Kunnen en willen haar realiteit niet onder ogen zien en ontkennen in plaats van erkennen. Dit is een pijnlijke gewaarwording. Het hart onder de riem bestaat er uit dat als je leert om jezelf te erkennen, je eigen innerlijke pijn te helen en je eigen pad bewandelt, je uiteindelijk kunt en zult helen van seksueel misbruik.

Verdringing is een knap mechanisme van de menselijke geest dat er voor zorgt dat je een jeugd vol seksueel misbruik kunt overleven. Verdringing, kind-delen afscheiden, ontkenning en onderdrukking zijn uitstekende mechanismen voor het kind dat zich geconfronteerd ziet met ervaringen die het niet kan verwerken. Deze pakketjes van onverwerkt verdriet openmaken en helen is een hele klus, maar de beloning is groot: Een onbelast, vrij, vreugdevol en liefdevol leven.

Interview Gelderlander en andere nieuwtjes

Interview over Helen van seksueel misbruik binnenkort in de Gelderlander

Hij staat er nog niet in hoor, niet gelijk naar de winkel rennen, maar ik heb gisteren een interview gehad met de Gelderlander. Het uiteindelijke artikel zal wel een flink verkortte versie zijn van wat we in anderhalf uur tijd met elkaar besproken hebben. Het was een leuk interview en dan merk ik dat ik na de eerste zenuwen heel relaxed kan vertellen over het wat, hoe en waarom van het boek en van seksueel misbruik.

Er kwam ook een jonge fotograaf mee, die heeft wat foto’s van mij genomen bij Agnes in de woonkamer. Dat is even het centrum van alle actie om twee redenen: Hier hangen van die prachtige vergrotingen die straks de expositie gaan vormen én bij mij thuis lag de hele vloer open. Er is een nieuwe verwarmingsinstallatie aangelegd, inclusief leidingen die in het beton ingefreesd moesten worden. Een hele operatie want ze moesten zo goed als overal zijn en dan moet alles van zijn plek. En dat is nog maar de helft van het werk: daarna moet alles weer terug op zijn plek én afgenomen worden want wat een stof geeft dat zeg…

Ik kreeg vandaag per post ook een ander boek over helen van seksueel misbruik toegestuurd. Collega auteur Dianne Bosch schreef “Alles moet open”. Ik heb er door bovengenoemde omstandigheden nog niet in kunnen lezen, maar zal tzt. zeker een recensie hierover schrijven op mijn blog. Ik ben heel benieuwd.

Vandaag dus weinig tijd gehad om Helen van seksueel misbruik te promoten. Kwam wel nog op twitter een paar mensen tegen die het voor me wilden retweeten, dat is altijd tof want je weet nooit wie er onder je volgers zit die het heeft meegemaakt. Via twitter kun je redelijk anoniem kennis nemen van dit soort dingen en dat betekent ook dat je nooit weet of je berichtje iemand bereikt die juist zo hard dit boek nodig heeft. Bovendien loopt de actie van het ReTweet of Share en win ook nog steeds. Ik heb vandaag die vergroting nog eens goed bekeken en dan denk ik: Ik wil hem ook winnen! Helaas ben ik natuurlijk van deelname uitgesloten.

Morgen gaan we wat laatste design dingen doen. Agnes ontwerpt nog een flyer voor de verkoop van haar foto’s, want haar tentoonstelling zal nog 6 weken in Villa2B blijven hangen. Als je dus verhinderd bent voor de boeklancering maar je wilt wel graag de foto’s zien dan heb je daar nog even de tijd voor. Een selectie van foto’s van Agnes is ook na de lancering van Helen van seksueel misbruik nog te bewonderen.