Seksueel misbruik gebeurt vaak gewoon thuis

Seksueel misbruik in het gezin

De laatste tijd hoor je veel over seksueel misbruik op radio en televisie. Over priesters, jeugdzorg en mensen in de media. Met al die aandacht zou je bijna gaan vergeten dat verreweg het meeste misbruik gewoon thuis gebeurt. Dat het meestal niet een vreemde is, niet de enge man op straat waar we al onze kinderen voor waarschuwen: “Nooit met vreemde mensen meegaan!!”

Statistieken over seksueel misbruik van minderjarigen

Uit de statistieken blijkt dat slechts rond de 3 % van het seksueel misbruik gepleegd wordt door de befaamde ‘enge man’. De rest van de plegers zijn vaders, moeders, broers en zussen, ooms en tantes en vaak ook opa’s en oma’s. Zo’n 30% zijn de mensen die de kinderen goed kennen, inderdaad de pastoor of de zwemleraar, een buurman, de coach van de voetbal of een leraar op school.

Voor veel kinderen is thuis niet veilig

Meer dan 50% van de daders van seksueel misbruik is directe familie van het slachtoffer. Het kind is thuis niet veilig en de dader heeft macht over het kind. Dat maakt het heel moeilijk om over wat er gebeurt te praten. Je ziet dan ook dat mensen soms pas na 10, 20 of 30 jaar of nog langer pas gaan praten over wat ze is aangedaan.

Collectieve oogkleppen over seksueel misbruik

Het lijkt erop dat we rondom seksueel misbruik niet echt durven kijken naar wat er aan de hand is en er al helemaal niet open over durven te spreken. Toch is dat wat er zo nodig is. Zodra het erover gaat, zoals bij #metoo zie je dat de discussie niet meer over de inhoud en de omvang van het probleem gaat. Men zoekt afleiding door zich te richten op de geloofwaardigheid van dat éne beroemde slachtoffer. Of probeert zich tegen de ongemakkelijke waarheid van zoveel slachtoffers te beschermen door ‘#metoo loopt uit de hand’ te roepen.

Collectieve verdringing overwinnen

De uitdaging voor onze maatschappij is om de collectieve verdringing te boven te komen. Om ons te gaan realiseren dat “thuis” voor veel kinderen geen veilige plek is. Dat het gezin, de hoeksteen van onze samenleving voor kinderen die in het gezin misbruikt zijn. eerder een molensteen is dan een veilig honk. Om het valse gevoel van veiligheid los te laten en de werkelijkheid onder ogen te zien: Het gebeurt. Ook bij jou in de straat. Bij jou in het flat. Misschien zelfs bij jou in huis.

Het begint met herkennen en erkennen

Om te kunnen omgaan met seksueel misbruik bij jou in de buurt, moet je weten hoe het beestje eruit ziet. Je moet weten wat kenmerken zijn van misbruikers, hoe kinderen kunnen reageren als ze misbruikt worden en wát je dan kunt doen.

Lees daarom ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij!’ en informeer je goed over seksueel misbruik.