Recensie: De stem van het kind – Hanny Lynch

De stem van het kind – Hanny Lynch

de stem van het kind, Hanny LynchIn ‘De stem van het kind’ komen de volwassen kinderen van mensen die seksueel misbruikt zijn aan het woord. De uitgangspunt van het boek is de vraag of en hoe het feit dat je vader of moeder seksueel misbruikt is, van invloed is op je leven. Aan het woord komen 19 kinderen die aan de hand van een semi-gestructureerd interview vertellen over hoe het was om op te groeien met een ouder die seksueel misbruikt is.

Grote verschillen

Wat zichtbaar wordt in de verhalen van deze groep mensen is dat er veel onderlinge verschillen zijn. Een aantal van hen is zelf seksueel misbruikt en worstelt met een dubbele belasting hierdoor. Een aantal heeft een goede baan en is goed op zijn of haar pootjes terecht gekomen.

Overeenkomsten

Wat de auteur opvalt in de verhalen is dat de meeste kinderen voor de ouder zijn gaan zorgen. Daarnaast valt op dat seksualiteit, bijvoorbeeld op de televisie in bijna alle gezinnen een beladen onderwerp lijkt te zijn. Wat mij daarnaast nog opvalt is dat in nagenoeg alle verhalen genoemd wordt dat de betreffende ouder erg controle-behoeftig was. Dat lijkt me de rode draad in de levens van kinderen van wie een ouder seksueel misbruikt is. Het boek ‘De stem van het kind’ trekt geen algemene conclusie en laat de verhalen voor zichzelf spreken.

Experts aan het woord

Een bijzondere toevoeging aan het boek ‘De stem van het kind’ zijn de laatste drie hoofdstukken, waarin de auteur drie experts aan het woord laat. Pep Degens geeft uitleg over hechting en loyaliteit, thema’s die volgens Pep voor mensen die seksueel misbruikt zijn, ingewikkeld kunnen zijn richting hun kinderen.

Marijke Naezer over de invloed van seksueel misbruik op ouderschap

Marijke Naezer vertelt van het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd onder ouders die seksueel misbruikt zijn, naar de invloed van seksueel misbruik op hun ouderschap. Thema’s die daarin spelen zijn bijvoorbeeld ‘het doorbreken van de cyclus van geweld’ en ‘wanneer en hoe onthul je aan de kinderen dat vader of moeder seksueel misbruikt is’. Haar boek hierover ‘Ouders aan het woord’ uit 2011, is online te lezen via Marijke Naezer

Nelleke Nicolai over onveilige hechting

Nelleke Nicolai schetst een tijdsbeeld waarin zij als onderzoeksvoorstel de invloed van onverwerkt trauma op de kinderen van getraumatiseerde moeders wilde onderzoeken. Een onderzoek dat in Nederland nooit de financiën kreeg die voor een dergelijke longitudinale studie nodig zijn. In dergelijke onderzoeken in het buitenland bleek dat de combinatie ‘onveilige hechting’ en ‘onverwerkt trauma’ van de moeder, bij de kinderen leidde tot ‘gedesorganisieerde hechting’.

Voor wie is dit boek interessant

Het boek ‘De stem van het kind’ schetst een beeld van hoe kinderen reageren op het gedrag van ouders die seksueel misbruikt zijn. Wanneer je zelf zo’n kind bent, zal dit boek je waarschijnlijk herkenning bieden. Ben je zelf zo’n ouder, dan kan het lezen van de verhalen je wellicht inzicht bieden in hoe om te gaan met moeilijke keuzes. Overweeg je ouderschap? Dan is de centrale boodschap van dit boek: Zorg dat je eerst zo veel mogelijk je verleden verwerkt. Want dat het invloed heeft op de levens van de kinderen is wel duidelijk.

Bestel het boek hier!

Uitgeverij Ivonne Meeuwsen

Uitgeverij Ivonne Meeuwsen?

Na een goede tijd bij Droomvallei Uitgeverij is het tijd geworden om zelf mijn vleugels uit te slaan. Mijn nieuwe boeken passen niet meer zo goed bij de identiteit van Droomvallei, die gespecialiseerd zijn in creatieve, kleurrijke en positieve boeken. Positief zijn mijn boeken wel, maar behalve het eerste boek is het creatief en kleurrijk niet het eerste waar je aan denkt. Tijd dus om mijn eigen identiteit aan een uitgeverij te verbinden. Uitgeverij Ivonne Meeuwsen. Dat klinkt!

Eigen boeken eerst

In eerste instantie was de bedoeling gewoon om mijn eigen boeken naar eigen inzicht vorm te geven en alles in die zin in eigen hand te hebben. Korte lijntjes, Agnes van der Graaf als mijn vormgever, die inmiddels ook met InDesign overweg kan, kortom: zelf doen…

Los van het Centraal Boekhuis

Het Centraal Boekhuis kennen jullie misschien nog vanuit je studietijd. Het is een distributiecentrum voor alle mogelijke boeken. Dat is handig voor de boekhandels, want die kunnen centraal bij één boekhuis inkopen doen. Maar voor uitgevers is het minder handig, want door de monopoliepositie die het Centraal Boekhuis heeft, zijn ze door de jaren heen ook wel erg duur geworden. Voor een kleine uitgever eigenlijk niet op te brengen. Gelukkig hoeft dat tegenwoordig ook niet meer…

Boeken verkopen via de eigen site én Bol.com

Het kan pas sinds kort: je eigen boeken verkopen via Bol.com. Dat betekent twee dingen:

  • Je kunt de meeste kopers van boeken bereiken via de site van Bol
  • Je hoeft geen aansluiting meer te hebben bij het Centraal Boekhuis

Natuurlijk betekent dat wel dat de reguliere boekhandels jouw boek waarschijnlijk niet meer op voorraad zullen hebben. Nou is dat bij mijn boeken toch al vaak niet het geval. Boeken over seksueel misbruik koop je vaak liever anoniem, via een website. Overigens kunnen boekhandels ook gewoon boeken bij mij inkopen.

Uitbreiding van het assortiment

Ik ben dus ‘Uitgeverij Ivonne Meeuwsen’ gestart en natuurlijk vertel ik daar enthousiast over. Onder andere aan Diana Bergsma. Zij heeft een boek uit en schrijft aan een tweede en voor ik het wist had ik aangeboden dat ze haar eerste boek wel bij mij onder kon brengen. Een heruitgave heet dat dan. Nou was haar eerste druk zo goed als uitverkocht, dus het was ook qua timing een prima idee. Mijn verhaal (een korte versie ervan) staat overigens ook in het boek. Ik ben dan ook blij en trots dat Diana Bergsma de nieuwe, herziene versie van dit boek bij ‘Uitgeverij Ivonne Meeuwsen’ wil uitgeven!

Binnenkort bij ‘Uitgeverij Ivonne Meeuwsen’

Cover ontmoeting voor online reklame (1)De heruitgave van het succesvolle boek: ‘Een ontmoeting met jezelf. 18 vrouwen vertellen’ van auteur/coach Diana Bergsma. Een verzameling inspirerende verhalen over een grote diversiteit aan onderwerpen, waaronder mijn persoonlijke verhaal over seksueel misbruik. In elk verhaal draait het om een keerpunt. Of het nu gaat over anorexia en armoede, ongewenst kinderloos zijn, blind zijn, kanker hebben of verlies: alle verhalen gaan uiteindelijk over de overwinning.

Prijs: € 19,95 + € 4,00 verzendkosten

Bestellen in de voorverkoop

Kun je niet wachten? Via Bol.com verkopen we de oude voorraad. Klik hier

Recensie ‘Leven met een monster’ van Pleun Donders

Recensie ‘Leven met een monster’ van Pleun Donders

leven met een monster van Pleun DondersHet boek ‘Leven met een monster’ vertelt het autobiografische verhaal van Pleun Donders, zowel van wat haar is overkomen in haar jeugd, als van wat zij vervolgens aan stappen ondernam om hiervan te helen. Haar zoektocht leidde haar langs een therapeut die haar opnieuw seksueel misbruikte.

Het verhaal over het seksueel misbruik

In korte stukjes beschrijft Pleun Donders wat er is gebeurd. Feiten, losjes op een rij gezet met weinig van de verbinding tussen de stukjes, alsof ze van een afstandje kijkt naar wat er is gebeurd. Dat verandert als zij gaat vertellen over het misbruik door een hulpverlener. Hoewel ze ook daar het verhaal in kleine stukjes vertelt komt er meer vaart in.

De rechtszaak tegen de hulpverlener

Wat Pleun Donders mooi doet, is haar overwegingen delen over haar redenen om aangifte te doen. Dat brengt herkenbaar in beeld hoe haar bewustwording is gegaan over het feit dat wat er gebeurde daadwerkelijk seksueel misbruik is geweest. Tegen de tijd dat de veroordeling daar is, ben ik als lezer, net als zij, verontwaardigd over de uitspraak van de rechter dat haar ‘vriendschap met de dader’ als verzachtende omstandigheid geldt. Juist die vriendschap is waar deze man misbruik van heeft gemaakt!

Pleun Donders in ‘De Monitor’

Pleun Donders kwam met haar verhaal over de therapeut ook naar buiten in het programma ‘De Monitor’. 

Het monster in het boek

Wanneer je begint te lezen neem je als vanzelfsprekend aan dat de dader, het monster is waar het boek naar vernoemd is. Maar er zijn meerdere daders in het boek. Ergens halverwege komt het inzicht: Het monster is de verinnerlijkte versie van de daders. De overtuigingen die haar leven tot dan toe bepaald hebben, zijn de monsters waar zij mee worstelt.

Voor wie is dit boek geschikt?

Je moet best een beetje stevig in je schoenen staan om dit boek te lezen. Tenslotte gaat ze best uitgebreid in op wat er is gebeurd. Verder is het echt een aanrader voor iedereen die zich door een hulpverlener misbruikt voelt: Ze vertelt helder en vanuit haar eigen beleving, wat er is gebeurd en hoe daarin overdracht en tegenoverdracht een rol hebben gespeeld. Ze maakt helder wat de rol en verantwoordelijkheid daarin is van de hulpverlener.

Te koop hier of via het boekwinkeltje

Het boek van Pleun Donders is te koop via het boekwinkeltje voor € 16,95 plus € 2,50 verzendkosten.

Of bestel het meteen hier

Recensie: ‘Kind van de zon’ Marianne Vollenhoven

Recensie van: ‘Kind van de zon’ van Marianne Vollenhoven

kind van de zon, marianne VollenhovenDit boek gaat over een kind dat seksueel misbruikt wordt en is bedoeld als leesstof voor kinderen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Om hen te ondersteunen en voor de ouders om met hun kind op een speelse manier in gesprek te raken.

Goede concrete aanwijzingen

Voor in het boek staan goede, concrete aanwijzingen over hoe je met een kind in gesprek kunt gaan over seksueel misbruik. Hoe je het boekje daarin kunt gebruiken. Wat ik persoonlijk een beetje jammer vind, is dat het onevenredig veel aandacht geeft aan traumatherapie en EMDR, terwijl er daarnaast nog heel veel mogelijk (en ook nodig) is aan therapeutische interventies.

Het verhaal zelf

Janna is een meisje dat een heleboel dingen leuk vindt en ook een heleboel dingen niet. Daar vertelt het verhaal over. Dat Janna seksueel misbruikt wordt, komt in de tekst niet heel expliciet naar buiten. Het blijft wat beknopt en weinig concreet. Wel wordt duidelijk dat het voor Janna een heel nare, donkere ervaring is en dat het een heleboel pijn doet. Als Janna om hulp vraagt blijkt dat die hulp er is en dat mensen je willen helpen om de dingen weer fijn te laten worden.

Misbruik in bredere context

Het misbruik wordt in het boekje in de bredere context van het leven besproken. Het is niet het enige wat ertoe doet en dat relativeert het seksueel misbruik, zonder het te bagatelliseren. Het boekje biedt ook hoop: het seksueel misbruik hoeft niet blijvend je hele leven te bepalen.

Mijn indruk van het boek

Ik denk dat de verdienste van het boekje er vooral in liggen dat het seksueel misbruik aanraakt zonder het al te zwaar te maken. Zeker met jonge kinderen denk ik dat het een waardevolle bijdrage kan leveren aan de begeleiding van een kind dat met seksueel misbruik te maken heeft gehad. Wat ik jammer vind is dat het seksueel misbruik niet wat explicieter wordt benoemd. Daardoor zou het de indruk kunnen wekken dat het iets is waar je niet over spreekt en dan zou het zijn doel wat mij betreft voorbij schieten.